Podporno delovno okolje za moške pri usklajevanju dela in skrbstvenih odgovornosti – MiC

 

MiC_logotipoCilj evropskega projekta MiC je izboljšanje organizacijskih pogojev za moške pri usklajevanju zasebnih in poklicnih obveznosti. Organizacijske kulture omogočajo usklajevanje poklicnih in zasebnih obveznosti, vendar se pogosto zgodi, da v podjetjih in delovnih organizacijah prav to področje ter skrbstvene odgovornosti moških ostanejo spregledane. V projektu MiC bomo identificirali in razširjali dobre prakse modelov za doseganje visoke ravni usklajevanja poklicnih in zasebnih obveznosti. Ženske in moški potrebujejo čas za skrb zase in za druge (npr. bolni družinski člani_ce, otroci, prijatelji_ce). S podpornimi ukrepi v javnem in zasebnem sektorju lahko presežemo spolne delitve usklajevanja poklicnih in zasebnih obveznosti ter prepoznamo skrbstvene odgovornosti vseh.

Uspešno usklajevanje poklicnih in zasebnih obveznosti je koristno za zaposlene ženske in moške, za otroke in starejše družinske člane_ice, za delovne organizacije in podjetja ter za družbo nasploh. Zaposleni, ki uspešno usklajujejo poklicne in zasebne obveznosti, so bolj zadovoljni v življenju, imajo kvalitetne in povezane odnose z otroki in partnerji_kami, ter izkazujejo večjo predanost, večjo produktivnost, imajo bogatejši spekter znanj in veščin, vključno s skrbstvenimi kompetencami.

S sodelovanjem s podjetji, delovnimi organizacijami, socialnimi partnerji ter raziskovalci_kami bomo v projektu MiC oblikovali mrežo pomembnih deležnikov tako na nacionalnih kot na evropski ravni.

Namen projekta MiC je:

  • razširjanje modelov dobrih praks za izboljšanje usklajevanja poklicnih in zasebnih obveznosti
  • spodbujati strategije podjetij in delovnih organizacij, ki podpirajo moške s skrbstvenimi odgovornostmi
  • izboljšati delovne pogoje s pozitivnimi učinki tako za delodajalce kot za zaposlene (zmanjšati absentizem, povečati produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu).

Za dosego ciljev bomo:

  • organizirali javne dogodke s ključnimi deležniki (podjetja, delovne organizacije, sindikati)
  • opravili organizacijsko analizo v izbranih podjetjih in delovnih organizacijah
  • organizirali seminarje, delavnice, usposabljanja in poslovne zajtrke za delovne organizacije in podjetja tako za vodstvene in vodilne kadre kot za zaposlene moške
  • pripravili priročnik MiC za podjetja in delovne organizacije
  • organizirali javno kampanjo in vzpostavili trajnostno, večnivojsko partnerstvo raznolikih deležnikov
  • oblikovali priporočila za politike za spodbujanje usklajevanja poklicnih in zasebnih obveznosti moških

Spletna stran projekta: https://www.men-in-care.eu/


 Partnerji:

Financerji:

Evropska komisija, EaSI-PROGRESS.