Spletna predstavitev Vodnika po človekovih pravicah

Predstavitev17. december 2021, 11:00 | Zoom

Lepo vabljeni_e na predstavitev spletnega orodja, ki bo preko platforme zoom potekala v petek, 17. 12. 2021 ob 11. uri. Predstavitev bo prav tako javno predvajana FB strani Mirovnega inštituta. Predstavili bomo delovanje spletnega orodja, različne teme in informacije, ki se skrivajo v Vodniku ter odgovarjali na morebitna vprašanja, ki so se vam pojavila ob uporabi Vodnika. Za prijavo izpolnite obrazec.

Vodnik po človekovih pravicah je spletno orodje za pravno samopomoč. Dostopen je na naslovu clovekovepravice.si. Vodnik vam na enostaven način pojasni temeljne pravice na različnih področjih družbenega življenja. Ustvarjen je z namenom, da bi bolje razumeli svoje pravice in obveznosti ter razvijali sposobnosti za uporabo človekovih pravic v konkretnih situacijah. S pomočjo Vodnika se lahko naučite prepoznavati, uveljavljati in braniti svoje pravice, kar prispeva k preprečevanju kršitev človekovih pravic, spodbujanju enakosti in trajnostnega razvoja ter krepitvi sodelovanja v demokratičnih procesih.

Vodnik vam na razumljiv način – v slovenščini in angleščini – pojasni, kakšne pravice imate med policijskim pridržanjem, v sodnih postopkih, v azilnih postopkih in v družinskih razmerjih. Do Vodnika po človekovih pravicah lahko dostopate na naslovu www.clovekovepravice.si. Po brskanju po Vodniku pa lahko novo pridobljeno znanje preizkusite tukaj.

 HRG-Facebook

Vodnik po človekovih pravicah je nastal v okviru evropske platforme nevladnih organizacij in javnih institucij, ki so se združile s ciljem izboljšati in utrditi skupno razumevanje človekovih pravic med prebivalci in strokovnjaki ter prispevati k informiranim in odgovornim posameznikom in k družbi, ki temelji na demokraciji in pravni državi. Projektni partner v Sloveniji je Mirovni inštitut. Zavedamo se, da človekove pravice zajemajo široko paleto tem in vprašanj, zato bomo vsebine v prihodnje še nadgrajevali in ažurirali.