Vodnik po človekovih pravicah

Vodnik po človekovih pravicah je spletni vir informacij ter orodje za izobraževanje in samopomoč pri razumevanju človekovih pravic v različnih situacijah. Vodnik uporablja tematski pristop k razlagi delovanja človekovih pravic. Cilj projekta je prilagoditi vsebino Vodnika, ki že obstaja v nekaterih drugih jezikovnih različicah slovenskemu kontekstu in jeziku ter ga objaviti na spletu.Partnerji:

  • Baltic Human Rights Society, Latvija
  • Estonian Human Rights Centre
  • Human Rights Monitoring Institute, Litva
  • Law Institute, Litva
  • Bulgarian Helsinki Committee

Financerji:

Evropska komisija, Erasmus+