Tiha od-rast in glasno grmenje: pogledi iz evropske polperiferije

Seminar21. september 2017 – 22. september 2017 | Pritličje in Ziferblat, Ljubljana

Mirovni inštitut, v sodelovanju z Inštitutom EnaBandaInštitutom za politično ekologijo, Društvom Focus, ZRC SAZU, društvom DrMr, Časopisom za kritiko znanosti in družabnim klubom Ziferblat sodeluje v pripravi javnega dogodka in seminarja na temo od-rasti. Kaj ta koncept je in kako ga uveljaviti bo predstavljeno najprej na javnem dogodku v četrtek 21. septembra ob 19.00 uri v Pritličju (Mestni trg 2, Ljubljana). Naslednji dan, v petek 22. septembra pa se bo zgodil raziskovalni seminar s Christino Plank, Giacomom D’Aliso in Mladenom Domazetom. Raziskovalni seminar bo potekal od 9.00 do 12.00 ure v družabnem klubu Ziferblat (Vegova ulica 8, Ljubljana), za udeležbo pa se je nujno prijaviti tukaj.

Na seminarju bomo kombinirali teoretske poglede in empirična poročila ter raziskovali potencial drugačnih družbenih praks v skladu s trajnostno družbo od-rasti. Sodelujoči bodo poskusili osvetliti primere ponovnega vrednotenja potreb po eksistencialni varnosti, ravnotežje delo-življenje in ustvarjanje alternativnih življenjskih praks, da bi tako dosegli dolgoročno vzdržnost naravnega sistema. Osnova za to bo pregled okoljskih učinkov in s tem povezanih družbenih drž, s ciljem kontekstualizacije primerov »trajnostnih življenjskih stilov«. Gre za analitično spregledane, a pogosto uporabljene in okoljsko vzdržne primere v postsocialistični Srednji in Vzhodni Evropi ter primerjavo različnih prevladujočih okvirjev, prikazovanja empiričnih rezultatov. Rezultati primerjalne mednarodne raziskave bodo pokazali »demokratični od-rastni potencial« v Evropi, pri čemer se opirajo na vprašanja, drže, vrednote in obnašanje, in/ali njihovo razhajanje od kontekstualnih meritev okoljske stabilnosti in blaginje.

Program raziskovalnega seminarja (22.september 2017)

9:00 Uvodni nagovor, Ajda Pistotnik

9:15 Predstavitve prispevkov: pogledi na od-rast

  • Tiha od-rast, dr. Christina Plank;
  • Univerzalni osnovni dohodek (UOD), dr. Giacomo D’Alisa ;
  • Od-rast in okoljevarstvo, dr. Mladen Domazet.

10:30: Odmor

10:40 Razprava v skupinah z avtorji prispevkov

  • Od-rast: neznani koncept in udejanjena praksa s  Christino Plank, moderator Ahac Meden (ZRC SAZU);
  • Reproduktivno delo in oskrba ter implementacija UOD s  Giacomom D’Aliso, moderatorka Lana Zdravković (Mirovni inštitut);
  • Celostno okoljevarstvo kot kritika prevladujoče družbene paradigme z  Mladenom Domazetom, moderatorka Živa Kavka Gobbo (Focus).

11:30: Od-rast ob kavi

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku.

Zaradi omejenega števila prostih mest je potrebna prijava TUKAJ.

Vljudno vabljeni!

Dr. Christina Plank bo razpravljala o dejstvu, da od-rast še vedno predstavlja sorazmerno nov in manj znan koncept v postsocialističnih državah Srednje in Vzhodne Evrope (SVE), kljub temu pa ta relativna neprepoznavnost ne ustreza manku dejanskih praks od-rasti, kot sta na primer vrtnarjenje in samozadostna oskrba s hrano v regiji. Plankova raziskuje, zakaj se navkljub obstoju teh od-rastnih praks razumevanje od-rasti v postsocialistični regiji še ni močneje razvilo in širše razširilo. Izhajajoč iz konceptov “tiha trajnost” in “tiha prehranska suverenost” uvaja koncept “tiha od-rast”.

Dr. Giacomo D’Alisa bo razpravljal o materialističnih razlogih za redna denarna plačila, označena kot reproduktivni dohodek. Medtem ko narativne utemeljitve in eksperimentalne implementacije univerzalnega osnovnega dohodka (UOD) na različnih upravnih ravneh naraščajo, se njih argumentacija v glavnem sklicuje na abstraktne človeške in socialne pravice. S poskusom nagovarjanja vprašanja iz nasprotne smeri, bo D’Alisa uvedel zelo materialistično osnovo, na kateri naj bi se UOD za ljudi v sodobnih družbah uveljavljal.

Dr. Mladen Domazet bo sklop povzel in prevladujočemu “postpolitičnemu” konceptu okoljske politike zoperstavil “od-rastno usmerjeno” okoljevarstvo; pri tem prvega povezuje z zeleno potrošnjo, drugega pa s skrbjo nad distribucijsko pravičnostjo in od-rastjo. Domazet bo s pregledom družbeno-metabolnih in raziskovalnih podatkov predlagal začasni korak, s katerim se konceptualno premakne na drugačen okoljski pristop, ki je neločljiv del evropske polperiferije in je bližje vprašanjem prevladujoče družbene paradigme, razvojnih teženj in neenakosti.

 

 Dogodek je nastal s podporo Evropske unije. Njegova vsebina je v domeni organizatorjev dogodka in v nobenem primeru ne odraža mnenja Evropske unije.