Modeli politik s področja spolov, prostitucija in politika vednosti

Predavanje19. oktober 2017, 16:00 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Carol Harrington, School of Social and Cultural Studies, Victoria University.

Carol Harrington, School of Social and Cultural Studies, Victoria University.

Vabimo na predavanje dr. Carol Harrington z naslovom Gender Policy Models, Prostitution and the Politics of Knowledge, ki bo v četrtek, 19. oktobra ob 16. uri v predavalnici 6 na Fakulteti za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana.

Nova Zelandija in Švedska obe razglašata inovativne pristope v oblikovanju politik s področja prostitucije: dekriminalizacija na Novi Zelandiji in kriminalizacija strank, ne pa tudi seksualnih delavk in delavcev na Švedskem. Predavanje bo preučilo kontraste v védenju, na katerem se utemeljujejo omenjene različne politike. Predstavilo bo analizo, kako te politike zrcalijo širše normiranje ustreznosti spolnega in seksualnega vedenja v skladu z OECD (Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj), s posebnim poudarkom na razumevanju, zakaj je t. i. »švedski model« v Evropi politično tako privlačen. Izpostavljeni bodo tudi učinki, ki jih imajo različne politike na spolne norme in na življenje seksualnih delavk in delavcev.

O predavateljici:
Carol Harrington je predavateljica na School of Social and Cultural Studies, Victoria University v Wellingtonu na Novi Zelandiji. V letih 1998˗2007 je predavala na CEU, na katedri za politične vede. Ukvarja se z raziskovanjem politik nasilja nad ženskami, seksualnega nasilja in seksualnega dela. Predava sociologijo nasilja, seksualnosti in režimov države blaginje v primerjalni perspektivi. Poleg knjige Politicization of Sexual Violence from Abolitionism to Peacekeeping (Ashgate 2010) je objavila članke o politiki boja proti trgovanju z ljudmi za namene seksualnega izkoriščanja v Bosni in Hercegovini ter na Kosovu, o vlogi védenja s področja spola v okviru mirovnih operacij ter o politikah seksualnega dela v Vzhodnem Timorju, Veliki Britaniji, na Švedskem in Novi Zelandiji.

Predavanje, ki poteka v okviru predmeta Sociologija spolnosti na magistrskem programu Sociologija na Fakulteti za družbene vede, je organizirano v sodelovanju z Mirovnim inštitutom.