Novice

Emocionalni desničarski populizem v Avstriji

Emocionalni desničarski populizem v Avstriji

Daniel Thiele, Birgit Sauer in Otto Penz so predstavili rezultate POPMED projekta na dveh konferencah, ki sta jih 27. novembra 2020 na spletu organizirali Evropsko sociološko združenje in Avstrijsko politološko društvo. Osredotočili so se na obravnavo afektov v populističnem diskurzu političnih strank v Avstiji na temo migracij.

Naslovi predstavitev:

Thiele, D., Sauer, B., & Penz, O. (2020a, 27. november). Affecting citizens. Emotional right-wing populist discourses in Austrian parliamentary debates on migration. ESA RN11, 9. konferenca o emocijah, spletna izvedba.

Thiele, D., Sauer, B., & Penz, O. (2020b, 27. november 2020). Affects in right-wing populist discourses: A frame analysis of Austrian parliamentary debates. Avstrijsko politološko društvo, Dan političnih ved, 2020, spletna izvedba.