Novice

Enojezično testiranje v večjezični realnosti? Jezikovne ideologije in njihov vpliv na jezikovno testiranje

Enojezično testiranje v večjezični realnosti? Jezikovne ideologije in njihov vpliv na jezikovno testiranje

lana novicaLana Zdravković se je v petek, 8.11. 2019 udeležila okrogle mize ‘(Bližnja) srečanja oblikovalcev jezikovne politike’, ki jo je organiziral ALTE, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, v okviru 54. konference in javnega posveta združenja evropskih jezikovnih testatorjev ALTE na temo Enojezično testiranje v večjezični realnosti? Jezikovne ideologije in njihov vpliv na jezikovno testiranje.

“Živimo v večjezični stvarnosti ter promoviramo večjezičnost kot objektivni družbeni pojav in raznojezičnost kot subjektivno zmožnost. A so, paradoksalno, naši jezikovni izpiti enojezični, kar v primeru nacionalnih jezikov politika močno spodbuja, jezikovne skupnosti pa pogosto pričakujejo. Z današnje perspektive se zdi enojezičnost zastarel koncept; uporabniki jezikov se mu upiramo s fluidnimi in hibridnimi sporazumevalnimi praksami, ki jih zaznamuje uporaba vseh razpoložljivih (jezikovnih) virov, vključenih v posameznikov repertoar. Pa vendar se zdi včasih uporaben ideološki in politični koncept.

Kako pri izvajanju jezikovnih izpitov lahko učinkovito upoštevamo obe načeli – enojezičnost kot družbeno in politično prakso in raznojezičnost kot posameznikovo izkušnjo? Jezikovno testiranje po svoji naravi izključuje medjezikovno dinamiko, od udeležencev izpitov ne pričakujemo, da bodo uporabljali svoj celotni jezikovni repertoar in strategije, kakršna je na primer jezikovno prepletanje, kot to velja za realno sporazumevanje. Ali pač?

To so vprašanja, ki bi jih radi nagovorili na srečanju v Ljubljani.”

Uvod in program