Etične dileme pri obravnavi nasilja

Etične dileme pri obravnavi nasilja

“Konec meseca se bo končal triletni projekt »Kulturna srečevanja v intervencah proti nasilju« (CEINAV), ki so ga pri Mirovnem inštitutu izvajali v okviru evropskega programa humanističnih raziskav HERA. Raziskovali so, kako razlike v nacionalni zgodovini, kulturi, jeziku in tradicijah vplivajo na okvire in delo strokovnjakov, ki so pristojni posredovati proti nasilju. »Osredotočili smo se na tri oblike nasilja: medpartnersko, fizično zlorabo in zanemarjanje otrok ter trgovino z ljudmi za namen prostitucije. Raziskovalci iz štirih držav, Nemčije, Anglije/ Walesa, Portugalske in Slovenije, smo hoteli poglobljeno preučiti, zakaj se pristopi k intervencijam razlikujejo, kljub temu da se celotna EU očitno strinja, kaj je treba storiti, in tudi zakaj posredovanje včasih ne doseže svojih ciljev, posebej pri ženskah in otrocih, ki to podporo najbolj potrebujejo, « je opisala dr. Vlasta Jalušič z Mirovnega inštituta, ki je projekt vodila.” (Barbara Hočevar, Delo)

Članek v celoti

Članek na spletu