CEINAV – Kulturna srečevanja v ukrepih proti nasilju (Nasilje, neenakost in človekove pravice)

Projekt se ukvarja s kulturnimi srečevanji in napetostmi v ukrepih in politikah proti nasilju – zajema področje etike, zakonodaje in državljanstva. Temeljni poudarek je na pravicah žensk in otrok v sklopu pravice biti varen/varna pred nasiljem. Preučuje vlogo kulture v tistih nacionalnih pravnih in institucionalnih mehanizmih, ki vplivajo na prakse posredovanja proti nasilju in vse večjo kulturno raznolikost v evropskih državah, ko lahko simbolične meje kulturne pripadnosti predstavljajo podlago za socialna izključevanja in vključevanja.

Raziskava poteka v štirih državah EU – Nemčiji, Portugalski, Sloveniji in Veliki Britaniji – poudarek je na različnih pristopih, ki jih v svoji zaščitni vlogi zavzame država (kar se reflektira v zakonih, politični praksi in socialnih mehanizmih), ti pa so kontekstualizirani skozi zgodovino kolonializma, demokracije, migracij in raznolikosti.Raziskava bo na eni strani preučila, zakaj se kljub izrecnemu evropskemu konsenzu o prenehanju nasilja nad ženskami in zaščiti otrok prakse posredovanja in njihove utemeljitve med državami tako razlikujejo, in na drugi strani, kako se lahko politike in institucionalne prakse ki zagotavljajo “najboljše za otroka” in svobodo ter varnost žensk pred nasiljem, razvijajo različno in imajo precej različne učinke za prikrajšane manjšine v vsaki državi.

V posvetovanju z enajstimi pridruženimi partnerji iz vrst strokovnjakov in interesnih skupin se bo projekt osredotočal na tri oblike nasilja, za katere je odgovornost države dobro razvita: družinsko nasilje, zlorabo otrok ter trgovino z ljudmi za namene spolne zlorabe. Skozi paradigmatske zgodbe, ki bodo analizirane skozi poglobljene diskusije s strokovnjaki, ki sodelujejo v intervencijah, bomo razkrivali implicitne in eksplicitne diskurzivne konstrukcije in normativne reprezentacije.

Raziskovanje perspektive interesnih skupin, ki delajo z ženskami in otroci iz vrst migrantov in manjšin, bo razkrilo implicitne napetosti glede posameznih skupin in na ta način bogatilo razprave o večkulturnosti in raznolikosti.Projekt bo prav tako odprl prostor za glasove žensk in otrok, ki imajo osebno izkušnjo nasilja in socialnih intervencij. Z zbiranjem njihovih zgodb in z njihovim vključevanjem v ustvarjalni umetniški proces želi projekt odkriti potencial tako pripovedi kot tudi vizualne reprezentacije, ki lahko spodbujajo domišljijo, ki je potrebna, da bi lahko slišali različne glasove in prepoznali, kaj pomeni biti žrtev. Umetnice-raziskovalke v vseh štirih državah bodo razvijale ustvarjalne in umetniške pristope ter estetsko izobraževanje kot instrumente, s katerimi je mogoče slišati zatrte glasove, ter ustvarile materiale, ki se lahko uporabijo v procesih sprememb.

Z inovativnimi metodološkimi pristopi, z raziskavo, ki temelji na teoriji in ustvarjalni sinergiji, bo projekt deloval kot posrednik med raziskavo, analizo politik in prakso. Analiziral bo etična vprašanja pravic in diskriminacije, da bi razjasnil posledice evropskih norm in praks varstva oz. zaščite, ob upoštevanju različnih in navzkrižnijh struktur moči in zatiranja. Tako bo oblikoval intersekcijski pristop k ukrepanju, ki prepoznava glas in sposobnost žrtev za delovanje. Poleg nabora raziskovalnih člankov in video posnetkov (filma) bo rezultat projekta dokument, ki opredeljuje etične temelje za odgovorno ravnanje.
Več na: http://ceinav-jrp.blogspot.co.uk/

CEINAV PI project team

CEINAV raziskovalna skupina Mirovnega inštituta po sestanku dne 18. maja 2015

Z leve proti desni: Vlasta Jalušič (vodja raziskave za Sovenijo) Lana Zdravković (raziskovalka), Katarina Vućko (raziskovalka), Veronika Bajt (raziskovalka).Rezultati

  • Knjiga “Ukrepi proti zlorabi otrok in nasilju nad ženskami: etika in kultura v praksi in politiki (v angleščini), Carol Hagemann-White Liz Kelly Thomas Meysen (ur.), 2019, prinaša teoretsko refleksijo, ki temelji na raziskovanju glasov strokovnjakov in ljudi z izkušnjo zlorabe in/ali nasilja v štirih državah – Angliji in Walesu, Nemčiji, na Portugalskem in v Sloveniji. Knjiga združuje najbolj pomembne ugotovitve projekta, ki se je fokusiral na etična vprašanja, ki izhajajo iz pripovedi in etične dileme strokovnjakov, glede na različne pravne in institucionalne sisteme, zgodovine in kulturne tradicije v štirih državah.
  • Antologija zgodb v štirih jezikih iz Anglije in Walesa, Nemčije, Portugalske in Slovenije, “Izkušnje ukrepov proti nasilju, Bianca Grafe, Carol Hagemann-White (ur.), 2016. Zgodbe v antologiji so izhajale iz intervjujev z ženskami in mladimi o njihovih izkušnjah ukrepov, v procesu soočanja z zlorabo, zanemarjanjem in / ali spolnega izkoriščanja.
  • Film Everything I Told Them / Vse, kar sem jim povedala (Vlasta Jalušič, Lana Zdravković, 2016, angleški podnapisi, 47 min.) v dokumentarni obliki odpre vprašanja, zakaj se kljub izrecnemu evropskemu konsenzu o prenehanju nasilja nad ženskami in zaščiti otrok prakse posredovanja in njihove utemeljitve med državami tako razlikujejo, in kako se lahko politike in institucionalne prakse, ki zagotavljajo tako “najboljše za otroka”  kot svobodo in varnost žensk pred nasiljem, razvijajo različno ter imajo precej različne učinke za prikrajšane manjšine v vsaki državi.

Everything I Told Them (Napovednik) | Everything I Told Them / Vse, kar sem jim povedala (Film)

 

 

Partnerji:

Raziskovalni tim: PI1 and PL:  Professor em. Dr. Carol Hagemann-White, f., 15.08.1942, USA, Department of Education and Cultural Studies, University of Osnabrück, Heger-Tor-Wall 9, D-49069 Osnabrück, Germany, +49 541 969 4557, ccahrv@uos.de Project blog: http://ceinav-jrp.blogspot.de/ Bianca Grafe, bgrafe@uos.de Prof. Dr. Barbara Kavemann, Barbara.Kavemann@gmx.de P2: Associate Professor Vlasta Jalušić, f., Slovenian,  Senior Researcher at the Peace Institute, Ljubljana and Associate Professor of Political Science at Ljubljana University and University of Primorska, Koper, Mirovni institut - Peace Institute, Metelkova 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, +386 1 234 77 20, jalusic.vlasta@gmail.com Website: www.mirovni-institut.si Veronika Bajt, veronika.bajt@mirovni-institut.si Lana Zdravković, lana.zdravkovic@mirovni-institut.si Katarina Vučko, Katarina.Vucko@mirovni-institut.si P3: Professor Liz Kelly, f, 22.10.1951, British, Roddick Chair on Violence Against Women, London Metropolitan University, Child and Woman Abuse Studies Unit, Tower Building, 166-220 Holloway Road, London, N7 8DB, UK,  +44 207 133 5014, l.kelly@londonmet.ac.uk Website: www.cwasu.org Jackie Turner, jackieturner57@yahoo.co.uk Madeleine Coy, M.Coy@londonmet.ac.uk Alya Khan, a.khan@londonmet.ac.uk Nicola Sharp, n.sharp@londonmet.ac.uk P4: Professor Maria José Magalhães, f., Portuguese, Professor and full researcher, Faculty of Psychology and Sciences of Education of the University of Porto, R. Dr. Alfredo Allen, s/n, PT-4200-135, Porto, Portugal, +351 226079770 / +351 226079700, mjm@fpce.up.pt Website: http://www.fpce.up.pt/love_fear_power/ceinav/ceinav_eng.html Angelica Lima Cruz, angelicalimacruz@gmail.com Clara Sottomayor, sottomayorclara@gmail.com Rita de Oliveira Braga Lopez, ritabragalopez@yahoo.com Raquel Helena Louro Felgueiras, rfelgueiras@gmail.com Vera Inês Costa Silva P5:  Dr. Thomas Meysen, m, 23.10.1967, German, Scientific Director, German Institute for Youth Human Services and Family Law, Poststr. 17, D-69115 Heidelberg, Germany, +49 6221 9818-10, +49 170 8048528, thomas.meysen@dijuf.de Website www.dijuf.de Janna Beckmann, +49 6221 9818-68, +49 177 5616065, beckmann@dijuf.de Umetnice-raziskovalke: Ninette Rothmüller, nirothmu@uni-osnabrueck.de (Germany) Lana Zdravković, lana.zdravkovic@mirovni-institut.si (Slovenia) Iona Roisin, iownaraisin@gmail.com (United Kingdom) Raquel Felgueiras, http://raquelfelgueiras.com/ (Portugal) Pridruženi partnerji: Germany Ms. Eva Kueblbeck, f., German, Koordinierungskreis gegen Frauenhandel und Gewalt an Frauen im Migrationsprozess - KOK e.V., Kurfürstenstr. 33, D-10785 Berlin, +49 30-263 911 76, e.kueblbeck@kok-buero.de Website: http://www.kok-buero.de Ms. Ute Zillig, f., German, Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, Frauen gegen Gewalt e.V.,DE, Brauweg 57, D-37073 Göttingen, +49 176 2388 5759, uzillig@gmx.de Dr. Monika Weber, f, German, Fachberatung Allgemeiner Sozialer Dienst, Landschaftsverband Westfalen-Lippe; German section of the Fédération lnternationale des Communautés educatives (F ICE) e. V, +49 251 591-3632, dr.monika.weber@lwl.org; www.igfh.de Slovenia Ms. Erica Kovač, f., Slovenian,  President, Association against sexual abuse, Masarykova 23, 1000 Ljubljana, +386 1 43 13 341; spolna.zloraba@siol.net, zd.proti.spolnim.zlorabam@volja.net Website: www.spolna-zloraba.si Ms. Polona Kovač, f., Slovenian, project manager, “Society Kljuc- Centre for Fight Against Trafficking in Human Beings”, PO.Box: 1646, 1001 Ljubljana, +386 1 23 22 122, info@drustvo-kljuc.si Ms. Katarina Zabukovec Kerin, f., Slovenian,  President,  Association for Non-violent Communication, Miklosiceva 38, 1000 Ljubljana, +386 1 4344-822, katja.zabukovec@guest.arnes.si United Kingdom Ms. Sumanta Roy, f., Policy and Research Manager, Imkaan, 3rd floor, Tindlemanor, 52-54 Featherstone Street, London, EC1Y 8RT, +44 7790 566 712, research@imkaan.org.uk; Website: www.imkaan.org.uk Dr. Mwenya Chimba, f., British, Violence Against Women Director, Black Association of Women Step Out Ltd. (BAWSO), 9 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9HA, +44 2920 644633, mwenya@bawso.org.uk; Website: www.bawso.org.uk Janet Johnson and Emma Worthington, Childrens' Services, London Borough of Hounslow, Civic Centre, Lampton Road, Hounslow, TW3 4DN, +44 20 8583 2139, janet.johnson@hounslow.gov.uk; emma.worthington@hounslow.gov.uk Portugal Dra. Ilda Afonso, f., Portuguese, União de Mulheres Alternativa e Resposta – Umar, Rua do Paraíso 250, 4000-376 Porto, +351 22 202 50 48, umarporto@sapo.pt Website: http://www.umarfeminismos.org Leonor Valente Monteiro, Advocate, f., Portuguese, Associacão Projecto Criar (APC), Praça D. Filipa de Lencastre, 22, 1° Esq. 4050-259-Porto, +351 22 2017137; +351 934961540, lvm@lvmcf-advogados.com; leonorvalentemonteiro@gmail.com Fernanda Pinto, f., Coordinator, Association for Family Planning /Associação para o Planeamento e a Família (APF), R. Júlio Dinis, 764, 6º Esq. Fte., 4050-012 Porto, + 351 222 085 869, apfnorte@apf.pt Website: http://www.apf.pt

Financerji:

logo_EU_xxs.jpg  hera_logo xxs.jpg EC, HERA Joint Research Programme Cultural Encounters