Novice

Evropsko srečanje oseb z izkušnjami revščine

Evropsko srečanje oseb z izkušnjami revščine

Ljudje, ki živijo v revščini in marginalizaciji, imajo pravico vrednotiti in izraziti svojo lastno identiteto kot državljani in državljanke ter ustvariti prostore za izražanje svojih mnenj. Sodelovanje je socialna pravica in osebe z izkušnjami  revščine bi morali oblikovati socialne politike ne le kot upravičenci ali potrošniki v vnaprej določenih programih, temveč kot državljani in državljanke, ki uveljavljajo pravice do glasu in sodelovanja. (Ključna sporočila 14. evropskega srečanja ljudi, ki se soočajo z revščino)

16. evropsko srečanje oseb z izkušnjami revščine je potekalo v organizaciji Evropske mreže za boj proti revščini (EAPN) ob podpori Evropske komisije in sklada EAPN ter s podporo slovaškega predsedovanja Sveta Evropske unije. Srečanja, ki je potekalo od 9. do 11. novembra v Bruslju, se je kot edina predstavnica iz Slovenije udeležila Mojca Frelih iz Mirovnega inšitituta.

Evropska mreža proti revščini (EAPN) povezuje in spodbuja aktivno udeležbo vseh, ki se srečujejo z revščino in socialno izključenostjo na različnih ravneh in kontekstih – od lokalnih do nacionalnih in evropskih, od lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij do nacionalnih nevladnih organizacij in platform ter do evropskih organizacij, mrež in platform. Procesi in oblike participacije se ves čas spreminjajo ali preoblikujejo, saj so odvisni od političnih, gospodarskih in socialnih kontekstov in realnosti. Prav zato zahtevajo nenehno delo in prizadevanja, da se uresničijo. Kljub težkim gospodarskim razmeram in pomanjkanju materialnih virov EAPN še vedno trdi, da je edini trajnostni način za razvoj trdnih strategij za boj proti revščini in socialni izključenosti mogoče razviti, izvajati in oceniti z neposredno udeležbo prizadetih zaradi revščine in izključenosti.

srecanje proti revscini1

Osrednja tema letošnjega srečanja je bila revščina zaposlenih, kjer so v središče razprav postavili dejstvo, da je vedno več delovnih mest v Evropi podplačanih in da zaposlenim ne omogočajo dostojnega življenja.  Več kot sto ljudi, ki se sooča z revščino – tako zaposlenih kot brez službe – je prišlo v Bruselj, da bi izmenjali ideje s politiki in oblikovalci politik EU. Na srečanju so delili neposredne izkušnje zaposlenih revnih in brezposelnih ljudi v revščini; kakšne so spremembe na delovnih mestih v zadnjih 10 letih; kako spremembe na delovnem mestu vplivajo na tiste brez dela in kako lahko odpravimo trend revne delovne sile. Srečanja so se udeležili tudi: evropska komisarka Marianne Thyssen (zaposlovanje, socialne zadeve, veščine in mobilnost delovne sile), Michel Servoz  (generalni direktor GD za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje) in predstavnik belgijske zvezne vlade in predsednik Tajani (predsednik Evropskega parlamenta). Cilj srečanja je bil vključitev rezultatov letošnjega srečanja v letno konvencijo o vključujoči rasti, ki bo potekala na začetku leta 2018.

Več o konferenci: http://www.eapn.eu/

srecanje proti revscini2