mag. Mojca Frelih

raziskovalka, koordinatorka

Zelo pomembna je tudi podporna vloga vodstva, da se zaposleni lahko dogovorijo in lahko usklajujejo vse sfere življenja. V najboljšem primeru, da je vodja sam vzornik, ki to prakticira; ampak tudi če ne, da vsaj na glas reče, da je v tem delovnem okolju to dovoljeno in da zaradi tega, če zaprosiš za nekaj takšnega, to ni sprejeto tako, da si zaradi tega slab delavec ali slaba delavka.
– Mojca Frelih o usklajevanju dela in skrbstvenih obveznostiMojca Frelih je magistrica znanosti s področja sociologije (Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani). Trenutno je doktorska študentka na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani. Od leta 2003 je sodelovala v več raziskovalnih projektov (izvedla preko 400 intervjujev z različnimi ciljnimi skupinami, vključena je bila v izvedbo fokusnih skupin, vodila je več delavnic, organizirala več dogodkov). Je usposobljena terenska raziskovalka (z ozadjem reševanja konfliktov v skupnosti). Njena raziskovalna področja so: (anti)diskriminacija, skrbstveno delo, mediji in (ne)enakost spolov, migracije, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, očetovstvo itd. Objavlja strokovne in znanstvene prispevke. Je predstavnica Republike Slovenije v mednarodni skupini (svetovalni organ) »Experts’ Forum of the European Institute for Gender Equality« (december 2015 – november 2018).

SICRIS

Izbrani projekt

Projekti

Izbrana publikacija