mag. Mojca Frelih

raziskovalka, koordinatorka

Mojca Frelih je magistrica znanosti s področja sociologije (Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani). Trenutno je doktorska študentka na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani. Od leta 2003 je sodelovala v več raziskovalnih projektov (izvedla preko 310 intervjujev z različnimi ciljnimi skupinami, vključena je bila v izvedbo fokusnih skupin, vodila je več delavnic, organizirala več dogodkov). Je usposobljena terenska raziskovalka (z ozadjem reševanja konfliktov v skupnosti). Njena raziskovalna področja so: (anti)diskriminacija, skrbstveno delo, mediji in (ne)enakost spolov, migracije, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, očetovstvo itd. Objavlja strokovne in znanstvene prispevke. Je predstavnica Republike Slovenije v mednarodni skupini (svetovalni organ) »Experts’ Forum of the European Institute for Gender Equality« (december 2015 – november 2018).

SICRIS

Bibliografija

  • Sušnik, Mojca (2006): Konflikt v izbranih konceptih in praksah sodobnega državljanstva. Magistrsko delo. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana.
  • Humer, Živa, Sušnik, Mojca. November 2004. »Politika enakih možnosti žensk in moških brez medijske pozornosti« (»Politics of the Equal Opportunities of Women and Men without Media Coverage«). V: Medijska preža (Media Watch Journal), Mirovni inštitut (Peace Institute), Ljubljana, str. 47 – 48.
  • Sušnik, Mojca (2004): »Second Wave Feminist Groups in Slovenia (1980- 1995)«. V: Knežević, Đurđa, Dilić, Koraljka (ur.) (2004): Women and Politics: Contemporary Women’s/Feminist Movements in Post-Communist Countries – 10 Years After. Ženska infoteka, Zagreb, Croatia, str. 199 – 209.
  • Jalušič, Vlasta (ed.), Sušnik, Mojca (ur.). 2003. Contemporary Citizenship: the Politics of Exclusion and Inclusion II: (Is There a Chance for a Post-national Citizenship?) Collection of Abstracts. Peace Institute, Ljubljana. str. 54.
  • Sušnik, Mojca (2001): Političnost feminizma in feministično gibanje v Sloveniji. Diplomska naloga. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana.
  • Aleksić, Jelena, Sušnik, Mojca (1999): “Nevladne organizacije pri stanovanjski oskrbi ranljivih skupin”. V: Mandič, Srna (ur.) (1999): Pravica do stanovanja. Visoka šola za socialno delo, Ljubljana.

Izpis celotne bibliografije (Cobbis)

Izbrani projekt

Projekti

Izbrana publikacija