Novice

Gradiva s simpozija Kako misliti “begunsko krizo”

Gradiva s simpozija Kako misliti “begunsko krizo”

12. januarja je v Artiju ZRC SAZU potekal znanstveni simpozij Kako misliti ‘begunsko krizo’, katerega namen je bil poglobiti razumevanje migracij in begunstva ter predstaviti različne razsežnosti tega družbenega fenomena z vidika sociološke, pravne, ekonomske, filozofske, kriminološke, zgodovinske, geografske in edukacijske  stroke. Na simpoziju je svoje prispevke predstavilo 13 referentov in referentk.

Posnetki predavanj, PPT predstavitve ter zbornik simpozija:
http://novice.pei.si/?page_id=1532