Izjava za javnost

Izjava za javnost

Evropsko sodišče za človekove pravice je danes izdalo sodbo zoper Republiko Slovenijo v prid skupini pritožnikov, ki so 4. julija 2006 vložili pritožbo zaradi nezakonitega izbrisa iz registra stalnega prebivalstva leta 1992, kmalu po razglasiti neodvisnosti Slovenije.

Sodba strasbourškega sodišča je zmaga, ki je izjemnega pomena za skupnost 25.000 ljudi – žrtev izbrisa, pomeni pa tudi epilog dolgotrajnih notranjih in mednarodnih postopkov, ki so bili sproženi z namenom poprave krivic.

V primeru – ki se od smrti prvopodpisanega pritožnika Milana Makuca leta 2008 imenuje Kurić in drugi proti Sloveniji – je sodišče ugotovilo kršitev 8. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki varuje pravico do varstva zasebnega in družinskega življenja, in kršitev 13. člena konvencije, ki ščiti pravico do učinkovitega pravnega sredstva. Sodišče ni ugotovilo kršitev 14. člena v povezavi z 8. členom konvencije (prepoved diskriminacije v povezavi z varstvom zasebnega in družinskega življenja). V skladu s svojimi ugotovitvami je sodišče odredilo Republiki Sloveniji, da mora “pritožnikom zagotoviti pravico do zasebnega in/ali družinskega življenja ter do učinkovitega pravnega sredstva v povezavi s tem” preko “primernih splošnih in posameznih ukrepov”. Sodišče še ni odločilo o zahtevah pritožnikov za odškodnino, kar pomeni, da se bo postopek v zvezi z odškodninskimi zahtevki pred strasbourškim sodiščem nadaljeval.

Pritožnike – enajst izbrisanih – sta zastopala Anton Giulio Lana in Andrea Saccucci, odvetnika iz italijanske odvetniške pisarne Studio Lana, Lagostena Bassi, ki ima sedež v Rimu. Sto strani dolgo pritožbo so skupaj z odvetnikoma pripravili raziskovalci in aktivisti-prostovoljci, med njimi Uršula Lipovec Čebron, Sara Pistotnik in Roberto Pignoni. Poleg tega so v primeru kot tretje stranke intervenirale nevladne organizacije Mirovni inštitut in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC iz Ljubljane, Open Society Justice Initiative iz New Yorka in Equal Rights Trust iz Londona, pa tudi Republika Srbija.

Ta soglasno sprejeta sodba pomeni ključni uspeh, ki sega celo onkraj številnih odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije v prid izbrisanim in odpira pot nadaljnjim ukrepom za popravo krivic enkrat za vselej.

Za več informacij so na voljo:
Andrea Saccucci, Studio Lana-Lagostena Bassi, + 39 33 56 879 892
Uršula Lipovec Čebron, ursula.lipovec@gmail.com, 031 323 737
Neža Kogovšek, Peace Institute, neza.kogovsek@mirovni-institut.si, 031 738 910

Podpisniki izjave za medije:
Studio Lana-Lagostena Bassi
Peace Institute
Amnesty International Slovenije
Civil Initiative of Erased Activists
Ursula Lipovec Čebron, Sara Pistotnik and Roberto Pignoni

Izjava (.doc)
Sodba, Strasbourg, 13. julij 2010 (.doc)