Izjave za javnost

Intervencija tretje stranke v primeru Makuc in drugi proti Sloveniji

Intervencija tretje stranke v primeru Makuc in drugi proti Sloveniji

Včeraj dne 15.10.2007 sta nevladni organizaciji Mirovni inštitut in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC na Evropsko sodišče za človekove pravice vložili intervencijo tretje stranke v primeru Makuc in drugi proti Sloveniji.

Gre za tožbo enajstih izbrisanih prebivalcev, ki je bila na Evropsko sodišče za človekove pravice vložena 4. julija 2006, ki se pri omenjenem sodišču vodi pod številko 26828/06. Intervencija je bila pripravljena v okviru projekta »Izbrisani prebivalci Slovenije – Izziv za mlado nacionalno državo«, katerega izvedbo je finančno omogočil Open Society Institute.

Projekt izvaja Mirovni inštitut v partnerstvu s Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij – PIC, Amnesty International Slovenije in organizacijo Unione Forense per la tutela dei dirritti dell’uomo iz Rima. Aktivnosti projekta so terensko raziskovanje, pravno svetovanje in pomoč, mednarodno lobiranje in osveščanje ciljnih javnosti. Celotno besedilo intervencije se nahaja tukaj.