Izjave za javnost

Odziv nevladnih organizacij na sodbo v zadevi Kurić in drugi proti Sloveniji, ki zadeva izbrisane

Odziv nevladnih organizacij na sodbo v zadevi Kurić in drugi proti Sloveniji, ki zadeva izbrisane

Nevladne organizacije Civilna iniciativa izbrisanih aktivistov, Mirovni inštitut, Unione Forense per la tutela dei diritti umani in Amnesty International Slovenije pozdravljamo današnjo sodbo velikega senata Evropskega sodišča za človekove pravice.

Kot še posebej pomembno ocenjujemo, da je Veliki senat poleg že ugotovljenih kršitev 8. in 13. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah ugotovil tudi kršitev 14. člena Konvencije, ki prepoveduje diskriminacijo, kar da kršitvam dodatno težo. Sodišče je s to sodbo potrdilo ugotovitev Ustavnega sodišča, da so izbrisanim prebivalcem kršene človekove pravice ter da bi morale oblasti krivice popraviti.

Že dve leti opozarjamo tudi, da so leta 2010 sprejete zakonske rešitve nezadostne ter da bi jih bilo treba revidirati, poleg tega pa pripraviti tudi druge integracijske in rehabilitacijske ukrepe, ki bi morali slediti urejanju pravnih statusov. Na to smo predstavnike oblasti opozorili tudi ob 20. obletnici izbrisa februarja letos, vendar brez uspeha. Pričakujemo, da se bo glede na vsebino sodbe Vlada s problemom izbrisa morala znova pričeti ukvarjati, da bo v skladu s sodbo v enem letu pripravila celovite ukrepe (tudi na področju pravice do odškodnine) ter da bo v njihovo načrtovanje vključila tudi predstavnike izbrisanih.

Ocenjujemo, da je sodba za Slovenijo zelo pomembna, saj nas sili k soočenju z dejstvi iz preteklosti in k priznanju, da je izbris pomenil kršitev človekovih pravic. Sodba oblasti nagovarja, da prevzamejo odgovornost in v celoti popravijo storjene krivice.

Hkrati pa ne moremo spregledati za izbrisane manj ugodnih plati sodbe. Ugotavljamo, da je Evropsko sodišče zaradi procesnih razlogov kršitev konvencijskih pravic ugotovilo samo za šest od desetih pritožnikov. Vendar to po naši oceni ne vpliva na popravo krivic na nacionalni ravni, saj mora država ustrezne ukrepe za priznanje škode sprejeti za vse izbrisane.

Glede na navedeno sodbo ocenjujemo kot izjemen uspeh, hkrati pa z zanimanjem pričakujemo odziv oblasti in predloge, ki ji bo pripravila za namen izvršitve sodbe.

Sodba Velikega senata