Novice

Javni poziv delodajalcem za sodelovanje v okviru projekta ‘Očka v akciji’ (‘Action Dad’)

Javni poziv delodajalcem za sodelovanje v okviru projekta ‘Očka v akciji’ (‘Action Dad’)

Vljudno vabimo podjetja, organizacije in združenja k sodelovanju pri projektu “Očka v akciji”. Projekt “Očka v akciji” bo prispeval k ozaveščanju (bodočih) staršev, delodajalcev, strokovne in laične javnosti o pomenu aktivnega vključevanja moških v očetovstvo in enakomernejše porazdelitve starševske skrbi za otroka od rojstva dalje. S sodelovanjem v okviru projekta boste pripomogli k usklajevanju dela in družine zaposlenih očetov v vašem podjetju oziroma organizaciji.

AKTIVNO VKLJUČEVANJE OČETOV V DRUŽINSKO ŽIVLJENJE IN SKRB ZA OTROKE PRINAŠA KORISTI VSEM: MOŠKIM, OTROKOM, ŽENSKAM, DELODAJALCEM IN CELOTNI DRUŽBI.

 

Namen javnega poziva je:

 • k sodelovanju v projektu povabiti čim več delodajalcev v raznolikih organizacijah oziroma podjetjih, saj ponujamo različne oblike vključevanja,
 • ponuditi vsem delodajalcem možnost vključitve v 6-mesečni pilotni preizkus prav v njihovem podjetju oziroma njihovi organizaciji (izbor 4 podjetij oziroma organizacij),
 • informiranje čim večjega števila delodajalcev o možnih raznovrstnih ukrepih usklajevanja dela in družine,
 • ozaveščanje zaposlenih (bodočih) očetov,
 • ozaveščanje širše javnosti.

 

Prednosti, ki jih prinaša sodelovanje v pilotnem preizkusu:

 • večja prepoznavnost podjetja/organizacije (in senzibilnost za temo) v medijih in širši javnosti,
 • priprava in izvedba ukrepov, prilagojenih individualnim potrebam in zmožnostim podjetja oziroma organizacije ter zaposlenim očetom z možnostjo nadaljevanja izvajanja ukrepov po koncu pilotnega preizkusa,
 • sodelovanje za podjetje oziroma organizacijo NIMA finančnih obremenitev, pozitivno in podporno delovno okolje podjetja oziroma organizacije do potreb zaposlenih, ki izhajajo iz družinskega življenja, se izraža v večjem zadovoljstvu, motiviranosti in uspešnosti pri delu,
 • večje zadovoljstvo zaposlenih očetov s poklicnim in družinskim življenjem,
 • omogočanje izmenjave znanja, izkušenj in dobrih praks usklajevanja dela in družine na Islandiji in Švedskem (študijski obisk, če bodo razmere dopuščale).

 

Kriteriji za izbor 4 delodajalcev, ki bodo povabljeni k sodelovanju v pilotu, so sledeči:

 • čim večji delež moških v organizaciji, najmanj pa 30% moških med zaposlenimi,
 • med zaposlenimi moškimi morajo biti tudi očetje (posebna spodbuda mladim očetom),
 • različne panoge (posledično različni delovni časi),
 • vrsta pogodbenega razmerja (pogodbe o zaposlitvah za določen in nedoločen čas ali druge oblike stalnejšega sodelovanja),
 • različna velikost organizacij[1],
 • različni sektorji (javno vs. zasebno).

 

Veselimo se sodelovanja z vami!

 


[1] Mikro (povprečno število zaposlenih v poslovnem letu je manjše od 10), majhno (povprečno število zaposlenih v poslovnem letu je manjše od 50), srednje (povprečno število zaposlenih v poslovnem letu je manjše od 250), veliko (povprečno število zaposlenih v poslovnem letu je večje od 250).

Prijavna dokumentacija (OBRAZEC-javni poziv) je od objave javnega poziva na voljo na spletni strani projekta.

Prijave zbiramo od objave javnega poziva in najkasneje do 31.08.2020 na e-naslov: mojca.frelih@mirovni-institut.si

Kontaktni osebi za informacije o projektu sta mag. Mojca Kambič (Mojca.Kambic@gov.si) in mag. Mojca Frelih (mojca.frelih@mirovni-institut.si).