Novice

Večer: Kdo so sodobni uporniki in čemu se upirajo. Je upor že odhod na protest?

Večer: Kdo so sodobni uporniki in čemu se upirajo. Je upor že odhod na protest?

Naša sodelavka Mojca Pajnik v Večeru, ob jutrišnjem državnem prazniku, dnevu upora proti okupatorju:

»Protest, stavka, upor, kritična intervenca v javni prostor so manifestacije aktivnega državljanstva takrat, ko nas prisilijo k prevpraševanju, kaj pomeni biti državljan oziroma državljanka neke skupnosti. Aktivacija državljanstva subjekte politizira, spodbuja nas v skupnem mišljenju in delovanju, pomembna je, ker nas naredi budne. Budni nismo pasivni, ampak odreagiramo. Vzpostavimo se v poziciji, ko imamo moč. Ko javno delujemo in ne pristajamo na razgradnjo javnega. Državljansko delovanje ljudi zarežejo v rutino, prekine ustaljeno navado, zamaje hierarhično strukturo in izpostavi, da status quo ni nič nujnega.« /…/

»Mnogi posamezniki, posameznice in skupine v lokalnem in globalnem kontekstu aktivno delujejo in artikulirajo boje proti neenakostim, krivicam, nespoštovanju človekovih pravic, drsenju demokracije v avtokratske vladavine. /…/  Iniciative in akti državljanstva so lahko zelo različni, skupno pa jim je to, da artikulirajo potrebe ljudi iz vsakdanjega življenja, da gre za odzive na živete izkušnje ljudi ter za politično in etično delovanje, ki se izraža v odgovornosti do drugega. Ob uporniškem vrenju lažje živimo sedanjost in si zamišljamo drugačno prihodnost, ki z delovanjem postane mogoča.«

Članek Upornik zavrača nevzdržni režim. Kdo so sodobni uporniki in čemu se upirajo. Je upor že odhod na protest?, Večer (zaklenjen)