Kritično o rabah družbenih omrežij

Kritično o rabah družbenih omrežij

Na povabilo Alagappa University iz južne Indije (Tamil Nadu) se je Mojca Pajnik minuli teden udeležila konference o rabi družbenih omrežij, na kateri so razpravljali o globalnih trendih razvoja tehnologij in izpostavili pomen digitalne pismenosti ter vlogo izobraževanja v spodbujanju kritične rabe medijev.

Konference so se udeležili predavatelji in predavateljice z vse Indije, študenti_ke družboslovnih programov z lokalne univerze ter srednješolci iz okoliških šol. Mojca Pajnik je imela plenarno predavanje »Active online: bodily technologies, sociability and responsible use«, z udeleženci_kami pa so po predstavitvi razpravljali tudi o rezultatih projekta Mirovnega inštituta MEET, medijska vzgoja za pravičnost in strpnost.

Indija je sicer država z največ uporabniki Facebooka, 250 milijoni, med mladimi pa, podobno kot drugod po svetu, prevladuje uporaba družbenih omrežij za sociabilnost in prijateljevanje. Raziskave s področja rabe interneta v Indiji v zadnjem času še posebej veliko pozornosti namenjajo analizi odvisnosti in vpliva na učni uspeh ter družinska razmerja.