Kultura, moškost in femicid v Evropi

Kultura, moškost in femicid v Evropi

Vabimo vas na mednarodno konferenco z naslovom: Culture, masculinities and femicide in Europe. Dogodek v organizaciji Oddelka za Sociologijo Filozofske fakultete v Ljubljani je del projekta Femicide across Europe – COST Action IS – 1206 in bo potekal .12. in 13. maja 2016 v Ljubljani.

Prvi dan konference, 12.5.2016, bodo svoje prispevke na temo femicida, nasilja in moškosti, predstavili nekatere_i priznane_i domače_i in tuje_i strokovnjaki_nje, kot so: Vlasta Jalušič, Ravi ThiaraJames Messerchmidt in Sylvia Walby. Drugi dan konference, 13.5.2016, bo nekoliko bolj analitičen in usmerjen v prakso in delo na področju nasilja nad ženskami v slovenskem prostoru. Predstavljena bodo stališča tako predstavnikov_ic institucij sistema, kot tudi nevladnega sektorja.

Za udeležbo predstavnic_kov zainteresirane strokovne javnosti je na voljo 20 mest.

Prijavo, skupaj z imenom, priimkom in nazivom udeleženke_ca ter nazivom institucije, pošljite na e-mail naslov cost.femicide.ljubljana@gmail.com.

Program konference.