Novice

Kultura spolnega nadlegovanja in politična avtoritarnost

Kultura spolnega nadlegovanja in politična avtoritarnost

“Poleg vsega drugega sta leto 2017 v globalnem smislu zaznamovala tudi dva pomembna in daljnosežna družbeno-politična fenomena. Na eni strani razkritje skrajno seksistične kulture na delovnih mestih, spričo katere so moški z ugledom, avtoriteto in močjo odločanja lahko desetletja nekaznovano spolno nadlegovali podrejene kolegice, na drugi strani pa nadaljnja krepitev avtoritarnih političnih ideologij, ki pozivajo k tradicionalističnemu kulturnemu obratu. Ta naj bi pripeljal do nove homogenizacije sicer etnično, religiozno, spolno in svetovnonazorsko vse bolj pisanih zahodnih družb. Drugače rečeno: zdi se, kakor da živimo v svetu, ki postaja obenem bolj progresiven in bolj konservativen. Kako razumeti ta paradoks? – Tu nam je lahko v pomoč gostja tokratnega Intervjuja na Prvem, politologinja in raziskovalka na Mirovnem inštitutu – tudi njegova ustanoviteljica –, dr. Vlasta Jalušič, ki se raziskovalno že vrsto let ubada natanko z vprašanji spolnega nasilja in politične avtoritarnosti.”

Intervju z dr. Vlasto Jalušič na Radiu Slovenija o razkrivanju kulture spolnega nadlegovanja in krepitvi avtoritarnih političnih ideologij.