Novice

Mednarodna znanstvena konferenca Transformations of Work Through the Lens of Sex Work

Mednarodna znanstvena konferenca Transformations of Work Through the Lens of Sex Work

Med 22. in 23. junijem je v sklopu projekta Poklicna tveganja v seksualnem delu na presečiščih političnega okvirja in družbene stigme (ORIS), na Filozofski fakulteti UL potekala dvodnevna mednarodna znanstvena konferenca z naslovom Transformations of Work Through the Lens of Sex Work.

Konferenca je bila namenjena predstavitvam poglavij avtorjev_ic, ki bodo v okviru projekta objavljena v mednarodni znanstveni monografiji. Monografija v ospredje postavlja vprašanje, v kolikšni meri so transformacije seksualnega dela simptom širših družbenih sprememb na področju dela in pravic delavk_cev. S tem seksualno delo vključuje v teoretske razprave o delu, s posebnim poudarkom na upoštevanju procesov digitalizacije, platformizacije, prekarizacije in emocionalizacije.

Avtorji_ce v monografiji z različnih perspektiv osvetljujejo transformacije v seksualnem delu in odpirajo vprašanja, povezana z zdravjem in varnostjo na delovnem mestu, kakovostjo zaposlitve in profesionalizacijo.

Tematski sklopi:

Panel 1: Changing notions of work

  • Isabelle Johansson and Michael A. Hansen: Is Selling Sex Associated with a Greater Recognition of the Diversity of Sex Work Activities?
  • Anna Ratecka: Creating Space for (mis)recognition of Sex Work: Precariousness of Sex Workers and the Civil Society Actors in Poland
  • Rébecca S. Franco: Meaningful Silences: Platformized Sex Work and EU Policy on Digital Labour

 

Panel 2: Platformization of work

  • Rachel Stuart: Webcam Hosting Sites and Perfected Capitalism
  • Iztok Šori, Leja Markelj: Unveiling Precarious Working Conditions in Sex Work and Its Implications for Occupational Risks
  • Gwyn Easterbrook-Smith: The Professionalisation of Platform Sex Work and Workplace Self-Help

 

Panel 3: Global and anti-work perspectives

  • Michelle Lesley Annett: Stigmatized (M)Others: Analysing the Navigation of Sex Work and Mothering through an Anti-Work Lens
  • Megan Rivers-Moore: “Abolish Exploitation, not our Work”: Sex Workers’ Rights and the Possibilities of Anti-work Politics in Latin America
  • Sunny Sinha: Online Sex Work: Risks and Safety Issues for Transfeminine Sex Workers in India