Novice

Mednarodni dan boja proti nasilju nad seksualnimi delavkami_ci

Mednarodni dan boja proti nasilju nad seksualnimi delavkami_ci

Danes obeležujemo 19. mednarodni dan boja proti nasilju nad seksualnimi delavkami_ci. Vsako leto 17. decembra seksualne_i delavke_ci in njihovi zavezniki_ce po vsem svetu z različnimi akcijami ozaveščajo o nasilju in kršenju človekovih pravic seksualnih delavk_cev ter obravnavajo vprašanja, povezana s stigmo in diskriminacijo seksualnega dela.

Seksualne delavke_ci v Evropi in drugih delih sveta se soočajo z visoko stopnjo nasilja, saj politike in intervencije, katerih cilj je preprečevanje nasilja, ne vključujejo ranljivih populacij (ESWA, 2022). Tveganjem za nasilje so izpostavljene_i predvsem zaradi visoke stopnje diskriminacije, stigme in kriminalizacije (NSWP, 2021; SWARM, 2018), pa tudi zaradi neukrepanja policije in drugih državnih organov proti nasilju nad seksualnimi delavkami_ci (SWARM, 2018; NSWP, 2021).

Ob mednarodnem dnevu se Mirovni inštitut pridružuje pozivom za zaščito skupnosti seksualnih delavk_cev in za odpravo ukrepov, ki kriminalizirajo seksualno delo in s tem slabijo položaj seksualnih delavk_cev.

Ilustracija: NSWP

Viri: