Novice

Mednarodni manifest ‘Odpravimo sistem privatnih patentov! Za farmacevtsko industrijo pod družbenim nadzorom in za javen, splošen in brezplačen sistem cepljenja!’

Mednarodni manifest ‘Odpravimo sistem privatnih patentov! Za farmacevtsko industrijo pod družbenim nadzorom in za javen, splošen in brezplačen sistem cepljenja!’

Pariški Le Monde je objavil mednarodni manifest Odpravimo sistem privatnih patentov! Za farmacevtsko industrijo pod družbenim nadzorom in za javen, splošen in brezplačen sistem cepljenja!

Manifest se zavzema za odpravo patentov na cepiva proti virusu covid-19, to je, za odpravo monopolov, ki omogočajo zasebne profite farmacevtskih korporacij. Zdravje in dostop do zdravstvenih storitev in cepljenja sta univerzalna človekova pravica. Cepiva moramo obravnavati kot svetovno javno dobrino. Zato moramo ob nujni in takojšnji odpravi patentov vzpostaviti tudi mehanizme za nacionalizacijo zasebnih farmacevtskih industrij. Z javnim načrtovanjem proizvodnje in razdelitve cepiva moramo krepiti proizvodne zmogljivosti povsod, kjer je to mogoče, hkrati pa z obvezno mednarodno solidarnostjo zagotoviti vsesplošno svetovno oskrbo.

Manifest je podpisalo več kakor dvesto združenj, organizacij, sindikatov, civilnih in državljanskih pobud z vsega sveta. V Sloveniji je manifest podprl Mirovni inštitut.

Seznam podpisnikov je tule.

Angleško besedilo manifesta je dostopno na spletni strani Komiteja za odpravo nelegitimnih dolgov – CADTM, Commitee for the Abolition of Illegitimate Debts.

Zbiramo še nadaljnje podpise, tudi podpise posameznic in posameznikov na tem e-naslovu.

S spoštovanjem,
Mirovni inštitut

Prevod manifesta:

Odpravimo sistem zasebnih patentov! Za farmacevtsko industrijo pod nazorom ljudstva in za svoboden, univerzalen in javen sistem cepljenja!

Človeštvu je z velikimi napori znanstvenikov v mednarodnem sodelovanju in z zgodovinskimi javnimi investicijami uspelo razviti učinkovita cepiva proti covidu-19 v manj kot letu dni.

Toda pohlep farmacevtske industrije lahko popolnoma izniči ta veliki dosežek. V tako kritičnem stanju, kakršno je zdaj, se morajo izredni ukrepi, ki jih zahteva večina prebivalstva, uporabiti tudi za farmacevtsko industrijo in njeno nenehno žejo po profitih. Prvi in najpomembnejši korak mora biti odprava patentov na cepiva proti covidu-19.

Ne moremo pa se tu ustaviti. Pobudi, kot sta COVAX in C-TAP, sta žalostno propadli. A nista propadli, ker ne bi bili ustrezni, temveč ker nista po meri zdajšnjega sistema globalnega vladanja, v katerem bogate države in multinacionalke, pogosto v vlogi fundacij, poskušajo preoblikovati svetovno ureditev po svoji meri. Filantropija in javno-zasebna partnerstva niso odgovor – še toliko manj ob zdajšnjih globalnih izzivih v svetu, ki mu vladajo države in industrije, prepuščene tržnim silam in lovu na visoke profite.

Zdravstvene krize še nikakor ni konec. Na vseh stopnjah sta jo uravnavala kapitalistični sistem in neoliberalna politika. Počelo tega virusa je neobrzdano spreminjanje odnosa med človeško vrsto in naravo. Ekološke in zdravstvene krize se tesno prepletajo. Ista plenilska neoliberalna logika je še poslabšala posledice, s tem da pri upravljanju krize uporablja zasebna in konkurenčna načela. Rezultat je poglabljanje neenakosti, še več trpljenja in še več mrtvih, vse v imenu interesov peščice privilegiranih.

Pandemija je pospešila in poglobila nevarne trende, družbene prepade in pojave z več razsežnostmi, pri katerih že desetletja opažamo, da najbolj trpijo delovni razredi, zlasti pa ženske in rasno stigmatizirane osebe. Ženske sestavljajo večino osebja v zdravstvu, ki se je prvo bojevalo s pandemijo, pa tudi v skrbi za ljudi, potem ko so se skrčile javne storitve in socialne pravice, kar je najprej prizadelo ženske.

Dobro zdravje, dostop do zdravstvene oskrbe in cepiv so univerzalne človekove pravice. Zato moramo cepiva imeti za globalno javno dobro. Če hočemo zagotoviti univerzalni dostop do cepiv, je treba nujno odpraviti patente. Ta ukrep morajo dopolnjevati mehanizmi za nacionalizacijo zasebnih farmacevtskih industrij in velike investicije za razvoj javnih farmacevtskih industrij v vseh državah. Potreben je odločilen korak, ki bo omogočil javno načrtovanje produkcije in distribucije cepiv, razvoj lokalnih produkcijskih zmožnosti, kjer je to mogoče, drugje pa dopolnjevati ukrepe z obvezujočo mednarodno solidarnostjo.

Virusi ne poznajo meja, zato jih tudi ne sme boj proti njim. Zdravstveni šovinizem je drugi obraz nazadnjaških sil izključevanja, ki so zajele svet. Ljudstva svetovnega juga morajo imeti enak dostop do cepiv kakor drugi prebivalci sveta. Pozdravljamo prizadevanja Kube, ki razvija cepiva in zdravljenje proti pandemiji z namenom, da jih da na voljo človeštvu. Globalni izzivi, kot je pandemija, zahtevajo ustrezne globalne odgovore.

Zasebno gospodarstvo, slepa vera v trg in lov na profit so dokazano v nasprotju z blaginjo človeštva. Zdravje ni blago. Gospodarstvo ne more okrevati na račun zdravja ali pravic večine. Treba je izbrati: ali kapital ali življenje. Delovati moramo hitro in odločno, ustvariti moramo globalno strategijo za enak dostop do visoko kakovostne zdravstvene oskrbe in jo zagotoviti vsem.

Iz teh razlogov zahtevamo:

  • Odpravo zasebnih patentov na vse tehnologije, znanje, zdravljenja in cepiva v zvezi s covid-19;
  • Odpravo poslovnih tajnosti in objavo jasnih in javnih podatkov o stroških proizvodnje in javnih investicijah;
  • Preglednost in javni nadzor pri vseh fazah v razvoju cepiva;
  • Univerzalen, svoboden in odprt dostop do cepljenja in zdravljenja;
  • Razlastitev in podružbljenje zasebne farmacevtske industrije pod ljudskim nadzorom, ki je podlaga za univerzalni javni zdravstveni sistem in spodbujanje produkcije generičnih zdravljenj in zdravil;
  • Povečanje javnih investicij, proračuna za javno zdravstvo in za skupnostne politike oskrbe, vključno z več osebja, višjimi plačami in boljšimi delovnimi pogoji v teh dejavnostih;
  • Uvedbo davkov na bogastvo (bogastvo in dohodke najbogatejšega odstotka), s katerimi naj se financirajo ukrepi proti pandemiji in se zagotavlja družbeno pravičen in ekološko vzdržen izhod iz raznih kriz globalnega kapitalizma;
  • Odpravo odplačil dolga v času pandemije, odpravo nezakonitega dolga in dolga, s katerim se financira boj proti virusu.