Novice

Prepletanje pandemije covid-19 z nazadovanjem demokracije: premisleki o novinarstvu v krizi

Prepletanje pandemije covid-19 z nazadovanjem demokracije: premisleki o novinarstvu v krizi

journalism practiceV članku v reviji Journalism Practice Mojca Pajnik in Majda Hrženjak analizirata, kako prepletanje pandemije covid-19 z nazadovanjem demokracije vpliva na delovanje medijev.

Povzetek

Avtorici preučujeta, kako je kombinacija javnozdravstvene krize in vlade z avtoritarnimi tendencami ter njenih teženj po politični instrumentalizaciji in ekonomskem opustošenju medijev v Sloveniji vplivala na novinarstvo v času pandemije covid-19. Osrednje raziskovalno vprašanje je, kako novinarke_ji razumejo svoje vloge v komunikaciji v zvezi s covid-19 in kako se te vloge oblikujejo, ko pandemija in trendi demokratičnega nazadovanja časovno sovpadajo. Analiza je izvedena v teoretičnih okvirih kriznega komuniciranja, avtoritarnih vplivov na medije in novinarskih vlog, metodološko pa temelji na intervjujih, v katerih novinarke_ji reflektirajo profesionalizem v času pandemije in naraščajočega nadzora nad mediji. Rezultati analize pokažejo, kako se »sodelovalna« vloga, ki jo mediji pogosto prevzamejo v kriznem komuniciranju, da bi ljudi informirali in prispevali k omejevanju krize in zajezitvi pandemije, prepleta z nadzorstveno vlogo in profesionalno etiko novinark_jev v želji, da bi prispevali k javnemu zdravju in obenem razkrivali avtoritarne poteze politične oblasti. Analiza intervjujev razkriva soobstoj novinarskih vlog v času dvojne krize, ko je občutek odgovornosti za poročanje o ukrepih za omejevanje širjenja bolezni povezan s kritičnim spremljanjem in (samo)refleksijo o delovanju oblasti, kot tudi s poskusi povrnitve poklicnih standardov tako v javnih kot v zasebnih medijih.

Članek je prosto dostopen tukaj.