Ne gremo z Metelkove!

 • Problem ni v najemnini, ampak je problem v tem, da mi vzgajamo kritično občinstvo, kritične državljane.
  Katerina Mirović, Studio City, RTV Slo
 • Že dolgo nas nacionalistični politiki in političarke označujejo za zajedalce in sovražnike slovenskega naroda....V tej situaciji, kakor v življenju nasploh, je najtežje zavrniti vsiljeno vojno.
  Iztok Šori, Večer
 • V tej državi ni več mogoče biti dovolj paranoičen. Vse najslabše, kar si lahko predstavljamo, se je tako rekoč že zgodilo včeraj. Toda mi nismo od včeraj in vladni antikulturni drži sporočamo, da nas ne bodo zradirali potem, ko smo se mnoge iniciative in društva konec 80-ih in v 90-ih bojevali za svoj prostore, da bi lahko v njih izvajali dejavnosti, za katere smo verjeli in verjamemo, da so za družbo vitalnega pomena.
  Suzana Tratnik, Vrabec Anarhist
 • Težava je v tem, da vladajoča garnitura ne ve ničesar o delovanju in razmerah nevladnih in neodvisnih organizacij, verjetno si tega sploh niti ne želijo vedeti. To jih ne zanima, mi smo zanje odvečni, treba nas je izbrisati.
  Vlasta Jalušič, Novosti

EN

METELKOVA 6: MINISTRSTVO ZA KULTURO SKUŠA ŠKODOVATI NEODVISNIM KULTURNIM, ZNANSTVENO RAZISKOVALNIM IN ZAGOVORNIŠKIM ORGANIZACIJAM

 

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije nadaljuje z napadi na kulturne, znanstveno raziskovalne in zagovorniške organizacije, ki domujemo na Metelkovi ulici 6 v Ljubljani, in skuša po sodni poti doseči, da bi ostale brez prostorov za delovanje. Če bo ministrstvu uspelo uresničiti svoje namere, bo na cesti pristalo 18 uspešnih in mednarodno priznanih nevladnih organizacij ter 6 knjižnic. To potezo razumemo kot grob poskus spodkopavanja neodvisnega, avtonomnega in svobodnega ustvarjanja, ki na Metelkovi 6 poteka že četrt stoletja. Žal gre le za eno v vrsti dejanj, s katerimi aktualna oblast dokazuje, da je pripravljena tolerirati samo sebe in svoje kimavce ter škodovati vsemu, nad čimer nima neposrednega nadzora. Družbena škoda, ki jo pri tem povzroča, je ne zanima.

Organizacije na Metelkovi 6 sledimo načelu, da sta kultura in znanje javni dobrini, ki morata biti dostopni prav vsaki prebivalki in prebivalcu Slovenije. Svoje poslanstvo uresničujemo z ustvarjanjem filmov, gledaliških in plesnih predstav, z organizacijo množično obiskanih kulturnih dogodkov, koncertov, festivalov, razstav, z izvajanjem mednarodno odmevnih raziskav, izdajanjem knjig in publikacij vseh vrst, z izobraževanjem o aktualnih družbenih temah ter zagovarjanjem človekovih pravic, enakosti in narave. Povezujemo se z neposrednimi sosedi – z muzeji in AKC Metelkova mestom – ter z vrsto drugih akterjev iz Slovenije in tujine. Do nastopa trenutne vlade smo uspešno sodelovali tudi z Ministrstvom za kulturo, ki je podprlo številne naše projekte. Brez kakršnekoli napovedi pa nam je ministrstvo 19. 10. 2020 poslalo dopis s pozivom, naj stavbo, v kateri uspešno ustvarjamo od leta 1997, zapustimo.

Nameram ministrstva smo se uprli, saj sklep Vlade Republike Slovenije iz leta 1994 določa, da se na Metelkovi 6 zagotovi prostore za organizacije iz Mreže za Metelkovo. Ta je odločilno prispevala k temu, da je danes kompleks bivše vojašnice v celoti namenjen kulturi in civilno družbenim organizacijam.

Ministrstvo ignorira tudi določila iz naših najemnih pogodb, da je potrebno v primeru prekinitve najemnega razmerja izvesti nov razpis za najemnike in starim zagotoviti nove prostore pod enakimi pogoji, kakor ignorira tudi sklep parlamentarnega Odbora za kulturo, naj se aktivno vključi v iskanje nadomestnih prostorov za sedanje najemnike. Sprožilo je tožbe in bilo pred kratkim uspešno proti Centru za slovensko književnost, ki mora prostore na Metelkovi 6 zapustiti do konca marca letošnjega leta. Kako se bodo odvili drugi postopki, ne moremo napovedati, saj potekajo ločeno za vsako organizacijo posebej.

Eden od ključnih razlogov, da smo se uprli nameram Ministrstva za kulturo, je tudi ta, da smo v njih prepoznali politično obračunavanje z vsem, kar je drugačno od trenutne oblasti, zlasti s kritičnimi, razmišljujočimi in ustvarjalnimi glasovi in institucijami. Največ o tem pove dejstvo, da skuša ministrstvo škodovati nevladnim organizacijam, ki zagovarjamo demokratične vrednote, enakost in svobodo ustvarjanja. Da gre za politični obračun, kažejo tudi izjave nekaterih predstavnikov vlade, vključno z njenim predsednikom, ki o organizacijah na Metelkovi 6 govorijo s prezirom in nas skušajo okriviti za celo vrsto družbenih problemov, za katere so sami najbolj odgovorni. Na drugi strani o našem delovanju za dobrobit družbe pričajo številne nagrade, ki smo jih prejeli za naše delo (seznam je priložen temu pismu) ter široka javna in strokovna podpora, saj nas je v peticijah doslej podprlo preko 10.000 posameznikov, posameznic in organizacij iz Slovenije in tujine.

Ministrstvo za kulturo z ministrom Vaskom Simonitijem na čelu pozivamo, da preneha z napadi na neodvisne kulturne, znanstveno raziskovalne in zagovorniške organizacije na Metelkovi 6 in ustavi sodne postopke za izselitev. Napovedano prenovo stavbe pozdravljamo in pričakujemo, da se bo odvijala v sodelovanju s sedanjimi najemniki. Podporno okolje za nevladne organizacije je predpogoj za demokratični, kulturni in intelektualni razvoj naše družbe, zato politične stranke pozivamo, da še pred volitvami predstavijo svoja stališča, kako nameravajo v primeru, da bodo prišle na oblast, ravnati z Metelkovo 6, ter jasno vizijo o vlogi nevladnih organizacij v družbi. Mi se zavezujemo, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bo Metelkova 6 še naprej nevladna.

1. IZJAVA ZA JAVNOST, 20. 10. 2020

 ODZIV NA OBRAČUN MINISTRSTVA ZA KULTURO Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI NA METELKOVI 6

Nevladne organizacije, ki delujemo na Metelkovi ulici 6 v Ljubljani, smo v ponedeljek 19. 10. 2020 dobile od upravljalca stavbe Ministrstva za kulturo predlog za sporazumno prekinitev najemne pogodbe in poziv, da stavbo zapustimo do 31. 1. 2021. V kolikor tega ne bomo storili, je ministrstvo zagrozilo, da bo izselitev doseglo po sodni poti in na naše stroške. Razlog za to naj bi bil, da ministrstvo prostore potrebuje zase in naj bi jih nameravalo obnoviti, pri čemer so v proračunu sredstva za obnovo predvidena šele v letu 2023, ministrstvo pa najemnikom ni ponudilo nadomestnih prostorov, niti ni stopilo v dialog z nami. Odpoved najemnih pogodb je prišla na naše naslove nenapovedano in prav na dan, ko sta bili razglašeni epidemija virusa SARS-CoV-2 ter policijska ura. Proti ravnanju Ministrstva za kulturo odločno protestiramo in ga razumemo kot napad na civilno družbo in neodvisno kulturo v želji, da se onemogoči delovanje kritične javnosti. Te želje sedanja oblast in zlasti največja vladna stranka SDS nikoli nista skrivali.

Organizacije, ki delujemo na Metelkovi 6, izhajamo iz dediščine civilnodružbenih gibanj, ki so v 80-ih letih prejšnjega stoletja spodbujala demokratizacijo in demilitarizacijo družbe ter s tem odločilno prispevala k sprejetju demokratične ustave po osamosvojitvi države. Eden od ključnih simbolnih trenutkov teh prizadevanj se je zgodil leta 1993, ko smo kulturnice_ki, umetnice_ki in aktivistke_i zasedli nekdanje poveljstvo vseh slovenskih vojašnic JLA na Metelkovi ulici v Ljubljani.

Odtlej je to javni prostor, kjer spoštujemo raznolikost, solidarnost, dialog in kritično misel. Te vrednote in zgodovinska dejstva skuša sedanja vladajoča politika izbrisati, čeprav se je predsednik vlade celo sam nekoč prišteval med mirovnike.Namesto demilitarizacije nam vsiljujejo nakupe ogromnih količin orožja, namesto demokratizacije pa avtoritarizem po vzoru Madžarske in drugih Višegrajskih držav, kjer so z nevladnimi organizacijami že obračunali na podoben način kot želi Ministrstvo za kulturo z nami.

Na Metelkovi 6 danes delujejo nevladne organizacije, kolektivi in posamezniki_ce, ki se ukvarjajo z neodvisno kulturno in umetniško produkcijo, raziskovanjem in zagovorništvom manjšinskih in marginaliziranih skupin. Gre za mednarodno priznane akterje, ki so v skoraj 30-ih letih delovanja na tem prostoru ustvarili tako rekoč neizmerno količino knjig, filmov, revij, razstav, konferenc, festivalov, gledaliških, lutkovnih in plesnih predstav, intermedijskih projektov in raziskav, pri čemer je del te produkcije podprlo prav ministrstvo, ki nas zdaj meče na cesto. Od Ministrstva za kulturo bi pričakovali, da to stanje pozna in da bo podprlo kreativnost in vednost, ki nastajata na tem prostoru, nasprotno pa se je sredi pandemije odločilo, da nam bo odvzelo osnovno infrastrukturo in s tem temelj za naše delovanje. Poudarjamo, da gre v primeru Metelkove 6 za edino stavbo, ki jo Ministrstvo za kulturo namenja neodvisnim kulturnim, umetniškim in raziskovalnim organizacijam ter da organizacije, ki imamo v njej prostore, delujemo v javnem interesu.

Ministrstvu za kulturo in vladi Republike Slovenije sporočamo, da Metelkove 6 ne bomo zapustili in da se bomo z vsemi silami uprli napadom na civilno družbo, neodvisno kulturo in demokracijo.

Zradirani, CNVOS in Danes je nov dan, 28.10.2020

Podpiši peticijo!

Ministrstvo za kulturo, ki ga vodi Vasko Simoniti, je nevladnim organizacijam v kulturi, ki delujejo na Metelkovi 6, poslalo prekinitev najemne pogodbe. Jasno je, da trenutno vladajoča politika poskuša uničiti kulturni sektor, še posebej NVO, ki so trenutni oblasti trn v peti povsod, ne samo v kulturi.

Takšnim manevrom se moramo zoperstaviti, ta peticija pa je prvi korak k temu. Izpostaviti želimo solidarnost splošne javnosti s kulturo in delavkami in delavci v kulturi.

Vse državljanke in državljane prosimo za pomoč in za njihov podpis.

P E T I C I J A

Medijski odzivi

2022

2020 – 2021

Delo

Dnevnik

Večer

Mladina

Siol.net

Reporter

24.ur.com

MMC RTV SLO

RTV SLO

Radio Študent

Vrabec Anarhist

Outsider

Oštro


CNVOS/Danes je nov dan

Novosti

Liberties EU

Ravno do dna, magazin pop kulture

BalkanInsight

Civic Space Watch

Nacional

Migraceonline.cz

Civicus, Monitor

Helsingin Sanomat

Spegel, Ausland

RTP Notícias

Augustin

Seje Odbora za kulturo

Poziv proti prisilni izselitvi kulturniških in civilnodružbenih organizacij iz stavbe na Metelkovi 6 v Ljubljani ter za takojšnjo ustavitev sovražne politike vladajoče koalicije proti nevladnim prostovoljskim organizacijam.

27. Nujna seja, 28.10.2020 | 27. Seja (nadaljevanje), 4.11.2020, 1. del |  27. Seja (nadaljevanje), 4.11.2020, 2. del

“Uporabniki Metelkove 6 so pripravili seznam produkcije, ki se je nabrala v vseh letih, kar delujejo tam: za zdaj so našteli več kot 𝟓𝟔𝟎 domačih in mednarodnih projektov, 𝟔𝟖𝟗 izdanih knjig, 𝟑𝟎𝟗 revij in drugih publikacij, 𝟒𝟐 organiziranih konferenc, več kot 𝟕𝟎𝟎 okroglih miz, predavanj, delavnic in seminarjev, 𝟏𝟕𝟖 organiziranih festivalov, več kot 𝟏𝟓𝟎 odigranih predstav, več kot 𝟏𝟑𝟎𝟎 razstav, posnetih 𝟏𝟔𝟔 dolgometražnih in kratkih filmov, več kot 𝟏𝟓𝟎𝟎 odigranih koncertov, 𝟗𝟑 fonogramskih izdaj, več kot 𝟗𝟓𝟎 programov za otroke in mladino. Seznam pa se še dopolnjuje.”
Val 202: Vroči mikrofon

IMG_metelkova 6

Uvodnik, Marko Peterlin – IPoP, Ohranjanje uporabnosti stavb prispeva k blaženju podnebnih sprememb (Vir: Mesečne e-novice Mreže za prostor in Mreže Plan B za Slovenijo, 5.11.2020)

“Na tem mestu pa bi želeli izpostaviti še širši trajnostni vidik upravljanja stavb v javni lasti. Prazne nepremičnine propadajo mnogo hitreje kot nepremičnine, ki so v rabi, saj so redni uporabniki nepremičnin njihovi najboljši skrbniki. Pazijo, da infrastruktura deluje, da je prostor kolikor toliko urejen, da ni smeti, skrbijo za osnovno varnost. Uporabniki ob tem praviloma, tako kot na Metelkovi 6, nosijo tudi vse obratovalne in nekatere manjše investicijske stroške, povezane z nepremičnino.

Gospodarno ravnanje z nepremičnino mora širše gledano upoštevati tudi stroške vzdrževanja in upada vrednosti nepremičnine. Upravljavec mora tako paziti, da ob čim manjših stroških vzdrževanja v čim večji meri ohranja ali celo dviguje njeno vrednost. Za lastnike, ki stavbe trenutno ne potrebujejo za lastne potrebe, je zato najbolj gospodarno ponuditi prazne stavbe v uporabo, bodisi za odplačni ali za brezplačni najem, vse dokler ni prenova tik pred vrati. Pogosto je za javne ali zasebne lastnike ugodna rešitev začasna raba prostora, kot vmesna raba degradiranih ali tržno manj zanimivih nepremičnin, ki pa lahko včasih traja tudi desetletja. Začasna raba prispeva k dvigu uporabne, ekonomske, družbene ali kulturne vrednosti nepremičnin in njihove okolice.

Stavba na Metelkovi 6 zaradi dotrajanosti ni posebej tržno zanimiva, a dosedanji uporabniki so vendarle uspeli z rednim vzdrževanjem in skrbjo za prostore v veliki meri ohraniti njeno uporabno vrednost, s čimer so lastniku med drugim prihranili precejšne stroške. V kolikor bi bila stavba prazna, bi jo verjetno doletela usoda mnogih opuščenih vojašnic po Sloveniji, ki so propadle do te mere, da je prenova postala za lastnike finančno nevzdržna.”

Spletno srečanje, 20.11.2020

Ob javnem pismu ministru za kulturo dr. Vasku Simonitiju

“O Metelkovi 6 sta spregovorila nekdanja ministrica za kulturo Majda Širca in dr. Iztok Šori, direktor Mirovnega inštituta. Trenutno stanje stvari je takšno, da je ministrstvo za konec meseca sicer napovedalo sestanek z najemniki in da jim namerava ponuditi nadomestne prostore, vendar pa, pravi Šori, Metelkove 6 ne nameravajo zapustiti. “Naše sporočilo je, da stavbe ne bomo zapustili in se bomo skupaj borili za te prostore,” je rekel Šori. Oba s Širco sta izpostavila ideološke razloge za onemogočanje nevladnega sektorja.”
Taktike kulturne politike: Zanikanje, zastranjevanje, izkrivljanje, Večer, 20.11.2020

Posnetek spletnega srečanja (Youtube)

Fotografija: Francesco Ungaro

Strip ‘Zakaj imam ♥ nevladne organizacije?‘ je osebnoizpovedni strip akademskega slikarja, ilustratorja, karikaturista, striparja in pedagoga Cirila Horjaka – dr. Horowitza. V njem se sprehodi po lastnih nevladniških spominih, predstavi nam s katerimi nevladnimi organizacijami je do sedaj vse sodeloval in kaj mu pomenijo. Izjemno ponosni smo, da je Metelkova 6 del njegove zgodbe! (Novica, 9.12.2020)

VARUH MINISTRSTVO ZA KULTURO POZVAL K DIALOGU Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI, TO SE NI ODZVALO

“Glede na navedeno smo Ministrstvo za kulturo pozvali, da pristopi k dialogu z nevladnimi organizacijami, ki delujejo na naslovu Metelkova 6 ter skupnemu iskanju rešitev, ki bodo nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju človekovih pravic in svoboščin, zagotovile nemoteno delovanje. Pri tem smo omenjeno ministrstvo prosili tudi, da isto skrb nameni tudi drugim nevladnim organizacijam na istem naslovu, ki prav tako pomembno prispevajo k naši skupni družbi.

Odgovora Ministrstva za kulturo do konca leta 2020 nismo prejeli.”
Poziv varuha človekovih pravic, 31.12.2020

 

Predsednik vlade Janez Janša je 12. marca, ob prvi obletnici vlade, na tiskovni konferenci na Brdu pri Kranju predstavil dosedanje dosežke in napovedal prihodnje ukrepe. Med drugim je napovedal zakonsko ureditev dolgotrajne oskrbe.

Pri tem je dejal, da je nekaj nevladnih organizacij na Metelkovi ulici v Ljubljani v zadnjih desetih letih prejelo več javnega denarja, kot ga je država namenila za gradnjo oziroma adaptacijo domov za starejše. Prav tako država po Janševih besedah v dolgotrajno oskrbo starejših v zadnjih petnajstih letih praktično ni vlagala.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so za Razkrinkavanje.si pojasnili, da so v zadnjih desetih letih za gradnjo in adaptacijo domov za starejše namenili 17,6 milijona evrov. V istem obdobju je 26 nevladnih organizacij, ki so registrirane na Metelkovi 4 in 6 ali pa uporabljajo tamkajšnje prostore, prejelo 33,4 milijona evrov javnega denarja.

Toda po podatkih o javni porabi, dostopnih prek Erarja, so nevladne organizacije 18,8 milijona evrov prejele od ustanov, ki niso pod neposrednim vplivom vlade, kot so občine, javne agencije in kulturne ustanove. Od ministrstev in vladnih služb so prejele »zgolj« 14,4 milijona evrov, kar je manj od 17,6 milijona evrov, kolikor so namenili za gradnjo in adaptacijo domov.

Ostro_logotypePoleg tega nevladne organizacije z javnimi sredstvi financirajo tudi plače in tekoče stroške, predsednik vlade pa je ta sredstva primerjal s sredstvi za gradnjo in adaptacijo domov za starejše, ki so namenjena samo investicijam.

Stroški za redno delovanje sistema dolgotrajne oskrbe so po podatkih statističnega urada veliko višji od prejemkov nevladnih organizacij: med letoma 2011 in 2018 je država za dolgotrajno oskrbo namenila 925,98 milijona evrov, kar je 35-krat več, kot so v istem obdobju prejele nevladne organizacije na Metelkovi.

Trditev predsednika vlade Janeza Janše, da je država v zadnjih desetih letih več denarja namenila za nekaj nevladnih organizacij z Metelkove v Ljubljani, kot ga je za gradnjo oziroma adaptacijo domov za starejše, temelji na resničnih podatkih, vendar jih je uporabil na zavajajoč način, zato jo po metodologiji Razkrinkavanja.si označujemo za manipulacijo.

Iz proračuna več za dolgotrajno oskrbo kot za nevladne organizacije na Metelkovi, Oštro, 12.4.2021