Novice

Mirovni inštitut je podal komentarje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-O)

Mirovni inštitut je podal komentarje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-O)

Mirovni inštitut je 18. junija 2020 Ministrstvu za pravosodje podal komentarje k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-O), objavljenem dne  5. 6. 2020 na spletnih straneh e-Uprava.

Predlog ZKP-O med drugim vsebuje določbe, ki zagotavljajo prenos posameznih členov Direktive (EU)2016/800 o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljene ali obdolžene osebe v kazenskem postopku v slovensko zakonodajo.

Med drugim smo se zavzeli za uveljavitev obveznega rednega usposabljanja sodnikov, državnih tožilcev, policistov in odvetnikov, ki sodelujejo v postopkih proti otrokom. (Obvezno) usposabljanje praktikov, ki delajo z otroci, je ena od osnov dobrega pravosodnega sistema, ki obravnava otroke, osumljene ali obdolžene kaznivih dejanj. Brez ustreznega posebnega znanja predstavniki teh poklicev ne bi smeli sodelovati v postopkih zoper otroke. Prav tako je pomembno skupno izobraževanje vseh navedenih poklicev, ki spodbuja medsebojno izmenjavo izkušenj in krepitev kompetenc.

Pomembno je, da zakon jasno opredeli vse pravice, o katerih morajo organi v skladu s pravom EU že ob prvem stiku oziroma v najzgodnejših fazah postopka poučiti otroka pa tudi otrokove starše ali skrbnike. Nujno je, da se zagotovi, da bodo otroci tako ustno kot pisno poučeni na njim razumljiv način. Pouke in obvestila je treba pripraviti s posebno pozornostjo do potreb otrok, v sodelovanju s strokovnjaki za preprost jezik oziroma  pedagogi in drugimi strokovnjaki. Pripravljeni morajo biti tudi v več jezikih, zlasti jezikih vseh manjšin.

Posebno pozornost pa smo namenili temu, kako zakon ureja pravico do odvetnika v najzgodnejših fazah postopka, ki je v Sloveniji tudi sicer pomanjkljivo urejena (VEČ). V skladu z Direktivo morajo države članice zagotoviti, da imajo otroci brez nepotrebnega odlašanja pomoč odvetnika od trenutka, ko se seznanijo, da so osumljeni ali obdolženi, vedno pa (med drugim) pred zaslišanjem policije ali drugega organa pregona. Da bi zaščitila pravice otrok, bi morala Slovenija omogočiti obvezno pravno pomoč odvetnika za vse otroke, v vseh kazenskih zadevah in v vseh fazah postopka. Jasno bi morala določiti, da je vsaka odpoved pravici do odvetnika v primeru otrok prepovedana.