Izjave za javnost

Mirovni inštitut je pri Ustavnem sodišču RS vložil intervencijo tretje stranke v primeru pobude za presojo ustavnosti Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti

Mirovni inštitut je pri Ustavnem sodišču RS vložil intervencijo tretje stranke v primeru pobude za presojo ustavnosti Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti

Mirovni inštitut je dne 16.9.2008 pri Ustavnem sodišču RS vložil intervencijo tretje stranke v primeru pobude za presojo ustavnosti 22. člena Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS), ki sta jo dne 13.11.2006 pri Ustavnem sodišču vložila Mitja Blažič in Viki Kern. Z intervencijo je Mirovni inštitut podprl omenjeno pobudo, s katero pobudnika zatrjujeta diskriminacijo zaradi spola in spolne usmerjenosti pri dostopu do pravice do zakonitega dedovanja.

V intervenciji tretje stranke je Mirovni inštitut Ustavnemu sodišču posredoval informacije o tuji in mednarodni sodni praksi na področju enakih pravic istospolnih partnerjev. Tako Evropsko sodišče za človekove pravice, Sodišče Evropskih skupnosti in Odbor za človekove pravice pri Združenih narodih kot tudi mnoga tuja ustavna in vrhovna sodišča so namreč že izdala številne sodbe, v katerih so ugotovila, da je različna obravnava istospolnih partnerjev neutemeljena in da pomeni prepovedano diskriminacijo.

Poleg tega, da je z omenjeno intervencijo podprl omenjeno pobudo, želi Mirovni inštitut z njo tudi testirati, ali sme nevladna organizacija v Republiki Sloveniji pred Ustavnim sodiščem vložiti intervencijo tretje stranke, kot je to mogoče storiti pred tujimi ustavnimi ali mednarodnimi sodišči (kjer so intervencije tretje stranke znane kot intervencije amicus curiae – lat. prijatelj sodišča). Vložitev intervencije tretje stranke v slovenski zakonodaji namreč ni določena; po Zakonu o uresničevanju načela enakega obravnavanja pa je določena pravica nevladnih organizacij, da v skladu z zakonom sodelujejo v postopkih, ki jih zaradi diskriminacije sprožijo diskriminirane osebe. Z vložitvijo navedene intervencije želi Mirovni inštitut testirati tudi to zakonsko možnost, saj ta v slovenski ustavnosodni praksi doslej še ni bila uporabljena.

Podrobnosti se nahajajo v priloženi intervenciji.

Kontakt: Mag. Neža Kogovšek
01/ 234 77 20