Novice

Mojca Pajnik izvoljena v naziv redne profesorice

Mojca Pajnik izvoljena v naziv redne profesorice

mojca pZ veseljem sporočamo, da je bila Mojca Pajnik izvoljena v naziv redne profesorice. V inavguracijskem predavanju “Transformacije medijev: strukture priložnosti za avtoritarni populizem” je analizirala, kako tehnološke spremembe, procesi deregulacije, digitalizacije in platformizacije medijev ter konsolidacija prekarnega modela novinarstva povečujejo ranljivost medijev za potrjevanje avtoritarnega populizma.

Povzetek
Predavanje se posveča konceptualni obravnavi intersekcije med populizmom in mediji s premestitvijo fokusa z razumevanja “medijskega populizma” kot politične strategije ali komunikacijskega sloga in performansa – populizem je sicer tudi vse to – k obravnavi strukturnih sprememb v medijski krajini, do katerih je prišlo v zadnjih desetletjih. Avtorica predlaga stopenjsko analizo razumevanja populizma, ki na makro ravni zaobjame koncentracijo medijskega lastništva v hibridni medijski sferi, procese deregulacije, digitalizacije in platformizacije medijev in družbenih omrežij, in se na mezo ravni posveča kritični obravnavi afektivnega obrata v medijih in konsolidaciji prekarnega modela novinarstva. Namen je pokazati, kako so transformacije medijev v zadnjih desetletjih ustvarjale strukture priložnosti za razmah avtoritarnega populizma.

foto vsi