Enakost in človekove pravice v dobi globalnega vladovanja

Raziskovalni program »Enakost in človekove pravice v dobi globalnega vladovanja« naslavlja položaj konceptov človekovih pravic, enakosti in (ne)diskriminacije, ki so se znašli na zgodovinskem razpotju. Človekove pravice po eni strani še nikoli niso bile tako natančno in obsežno regulirane, na nacionalni in mednarodni ravni in še nikoli ni obstajalo toliko mehanizmov za njihovo udejanjanje, po drugi strani pa se njihov pomen še nikoli ni tako zmanjševal. V času permanentne krize (ekonomske, finančne, migracijske, medijske, krize demokratičnih institucij …) je razprava o temeljnih enakostih med ljudmi in teoriji človekovih pravic na mednarodni in evropski ravni v veliki meri zamrla, v Sloveniji pa po osamosvojitvi ni več zares zaživela. V dobi zatona politike so jo nadomestile razprave o varnosti, terorizmu, suverenizmu, zavrti rasti družbenega proizvoda ipd. Raziskovalni program naslavlja problem razvrednotenja človekovih pravic in ideje enakosti med ljudmi v dobi globalnega vladovanja, na podlagi česar premišlja, s historično senzibilnostjo, z referenco na preteklost, skozi sedanjost o možni prihodnosti evropskega humanizma, utemeljenega na človekovih pravicah.

foto PS
Spletna stran.Financerji:

ARISLogoSlo