Novice

Monografija: ‘Spremembe očetovstva: moški med delom in starševstvom’

Monografija: ‘Spremembe očetovstva: moški med delom in starševstvom’

Spremembe ocetovstvaMonografija Spremembe očetovstva: moški med delom in starševstvom obravnava problematična razmerja med sodobnim trgom dela in očetovstvom, hkrati pa opozarja na naraščajočo prekarizacijo dela in marginalizacijo skrbstvenega dela ter povečevanje neenakosti, ki izhajajo iz različnih položajev v plačanem in neplačanem delu. Monografijo je uredila Majda Hrženjak in je rezultat projekta Očetje in delodajalci v akciji – ODA.

Avtorji in avtorice:
Majda Hrženjak (Mirovni inštitut)
Živa Humer (Mirovni inštitut)
Mojca Frelih (Mirovni inštitut)
Iztok Šori (Mirovni inštitut)
Aleksandra Kanjuo Mrčela (Fakulteta za družbene vede)
Janez Štebe (Fakulteta za družbene vede)
Janja Vuga Beršnak (Fakulteta za družbene vede)
Andreja Poje (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije)
Irena Štamfelj (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije)

Knjiga je dostopna na Kooperativni online bibliografski sistem in servisi  (Cobiss).
Za brezplačen izvod kontaktirajte  Živo Humer: ziva.humer@mirovni-institut.si