Očka v akciji: Obvestilo za medije

Očka v akciji: Obvestilo za medije

Aktivni očetje obračamo svet na bolje!
Očka v akciji je prispevek k ozaveščanju (bodočih) staršev, delodajalcev, strokovne in laične javnosti o pomenu aktivnega vključevanja moških v očetovstvo in enakomernejše porazdelitve starševske skrbi za otroka.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Mirovni inštitut sta začela z izvajanjem medijske kampanje v sklopu projekta »Očka v akciji« in z nosilnim sloganom »Aktivni očetje obračamo svet na bolje«. Akcija v prvi vrsti nagovarja mlade očete in tiste, ki bodo očetje še postali. Kampanja pa je namenjena tudi materam, delodajalcem, strokovnim in laičnim javnostim, saj enako vključevanje očetov v družinsko življenje in enakomerno porazdeljena skrb za otroke prinašata koristi vsem: moškim, otrokom, ženskam, delodajalcem in celotni družbi.

Podporniki akcije so znani očetje: David Urankar (TV voditelj, model in podkaster), Robert Kranjec (smučarski skakalec) in Miha Vodičar (profesionalni plesalec in koreograf). Svojo podporo projektu pa so do zdaj že izrazili tudi drugi znani očetje: Žiga X Gombač (mladinski pisatelj, TV voditelj), Nebojša Joksimović (nekdanji slovenski košarkarski reprezentant), Igor E. Bergant (novinar in TV voditelj), Seku M. Condé (novinar in TV voditelj), Radoslav Nesterović (nekdanji igralec NBA in slovenski košarkarski reprezentant ter generalni sekretar KZS) in drugi. Njihov pogled na aktivno očetovstvo lahko spremljate na projektni spletni strani ter na FB strani Očka v akciji.

Splošni cilj projekta Očka v akciji, ki bo trajal do avgusta 2022, je zmanjšati globoko zakoreninjene neenakosti, ki še vedno obstajajo med ženskami in moškimi glede delitve plačanega in neplačanega dela ter izrabe različnih dopustov, ter omogočiti ljudem s skrbstvenimi odgovornostmi boljše usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti.

Ocka v akciji

Če si moški in ženske enakovredno delijo skrb za otroke, celotna družba postaja bolj pravična. Raziskave kažejo, da dejavno vključevanje očetov v družinsko življenje prinaša boljše odnose z otroki in partnerkami; za ženske to pomeni več možnosti za enakopravno sodelovanje na trgu dela, kakor tudi več prostega časa in s tem možnosti za samouresničevanje na različnih področjih. Zaradi večje vključenosti očetov v družinsko življenje imajo otroci pozitiven zgled, zato obstaja večja verjetnost, da bodo prevzeli vlogo vključenega starša v odrasli dobi. Opazovanje vedenjskih vzorcev sodelujočih staršev vpliva na širši spekter kognitivnih dražljajev pri otrocih, kar ima pozitivne učinke na njihov socialni, emocionalni in kognitivni razvoj.

Na uspešno aktivno očetovstvo vpliva sočasno delovanje na treh ravneh:

a) prva (makro) raven se nanaša na državo (uspešno izvajanje Direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev ter oskrbovalcev v Sloveniji; poenostavljenje uveljavljanja starševskih pravic in sprejetje pozitivnih ukrepov, ki bodočim očetom omogočajo in pomagajo pri koriščenju njihovega deleža starševskega dopusta; usposabljanje in spodbujanje socialnih partnerjev, strokovnjakov in strokovnjakinj v zdravstvenih ustanovah in centrih za socialno delo);
b) za aktivno očetovstvo je pomemben tudi vidik delodajalcev, njihova pripravljenost in organiziranost, da – podobno kot zaposlenim materam – tudi očetom omogočijo koriščenje očetovskega in starševskega dopusta, bolj prilagodljive delovnike, možnost, da vzamejo dopust, da bi skrbeli za družinske člane itd., zato se druga (mezzo) raven nanaša na delodajalce, kjer so pomembne spodbude k sprejemanju notranjih politik in praks za spolno nevtralni pristop k ravnovesju med delom in zasebnim življenjem ter k priznavanju pozitivnih učinkov aktivnega očetovstva;
c) tretja (mikro) raven se nanaša na posamezne moške in ženske (obravnava in zmanjšanje stereotipov na področju ravnovesja med delom in zasebnim življenjem ter spodbuda enakomernejše delitve skrbstvenih odgovornosti za otroke).

Projektne aktivnosti potekajo na vseh treh ravneh. Zajemajo vse ciljne skupine in izpostavljajo raznolike poglede na aktivno očetovstvo.

V okviru medijske kampanje se na malih ekranih že predvaja TV spot, ki bo v aprilu in maju (ter znova v jesenskih mesecih ) ciljne skupine ozaveščal o pomenu aktivnega očetovstva. V pripravi je snemanje dokumentarnega filma, v katerem bodo poleg podpornikov projekta sodelovali tudi raznoliki strokovnjaki in strokovnjakinje, predstavniki delodajalcev in zaposleni očetje pri (v projektni pilotni eksperiment) vključenih delodajalcih.

Natisnjeni bodo plakati in zloženke s ključnimi poudarki o pozitivnih plateh aktivnega očetovstva za delodajalce in bodoče starše ter organizirani javni dogodki za (bodoče) starše in njihove otroke za promocijo aktivnega očetovstva. Poleg medijske kampanje bodo v sklopu projekta (med drugim) izvedena usposabljanja za delodajalce o pozitivnih vidikih usklajevanja dela in zasebnega življenja ter fokusne skupine z (bodočimi) očeti, pripravljene smernice za delodajalce o usklajevanju dela in zasebnega življenja (ločeno za zasebni in javni sektor) ter strokovno gradivo za osebje v zdravstvenih domovih in centrih za socialno delo, ki so v stiku z bodočimi starši, ob koncu projekta pa bo organizirana tudi mednarodna zaključna konferenca. S projektom so se poistovetili številni znani znani očetje.

Z vami delimo sporočila ključnih PODPORNIKOV kampanje Očka v akciji:

David Urankar, TV voditelj, model in podkaster

»Kako si delite delo doma?«

Vsi delamo vse. Bolj natančno, oba z Ajdo delava vse, otroka pa se velikokrat pridružita. Odločila sva se, da kar se da veliko opravil naredimo takrat, ko sta otroka doma, da lahko to vidita in zraven pomagata. Tudi če položi samo eno nogavico v pralni stroj ali odnese svoj lonček iz pomivalnega stroja, je to dober začetek. Upam:)

David Urankar

 

Robert Kranjec, smučarski skakalec

»Kaj so najpomembnejše vrednote, ki jih želite predati otroku?«

Trudim se predati čim več vrednot, kot so hvaležnost in spoštovanje, sočutje in prijaznost, integriteta, povezovanje, sodelovanje, sreča.

Robi Kranjec

Miha Vodičar, profesionalni plesalec in koreograf

»Kaj je vaša definicija aktivnega očetovstva?«

Definicija aktivnega očetovstva je po moji oceni to, da si pripravljen pomagati pri vsaki stvari, se aktivno vključevati v vse sfere – vrtec, šolo, zdravstvo, gospodinjstvo, higieno. Predvsem pa, da si za otroka in družino vzameš čas in da preživetega časa ne meriš, ampak si popolnoma prisoten.

Miha Vodicar