Novice

Možnost opravljanja prakse v okviru projekta Mirovnega inštituta

Možnost opravljanja prakse v okviru projekta Mirovnega inštituta

Možnost opravljanja prakse v okviru projekta Mirovnega inštituta MOJ DOM. Begunci, migracije in zabrisani spomini po jugoslovanskih vojnah.

Namen projekta je spodbuditi mednarodno in multidisciplinarno razpravo o novejši evropski zgodovini in demokratični tranziciji po jugoslovanskih vojnah v 90. letih in ob nastajanju samostojnih držav naslednic. Posebni poudarek je na raziskovanju posledic velikega preseljevanja prebivalstva med in po teh vojnah. Pomembno raziskovalno vprašanje je kako so te socialne, gospodarske in politične spremembe vplivale na življenjske izbire in načine, kako so družbe spremenile ali prilagodile svoja politična prepričanja in družbeno organizacijo, tudi v zvezi z vprašanji, ki se pojavljajo v sedanjosti. Fokus analize se nanaša na pojem »dom« v povojnih procesih premestitve: tema je razbijanje, predelava in spominjanje doma v vsem njegovem praktičnem in psihološkem pomenu.

Projekt prispeva k ciljem programa EU »Evropsko spominjanje« to je obeleževanja odločilnih dogodkov v sodobni evropski zgodovini, vključno z naslavljanjem vzrokov in posledic avtoritarnih in totalitarnih režimov ter ozaveščanjem evropskih državljanov o njihovi skupni zgodovini, kulturi, kulturni dediščini in vrednotami, s čimer se krepi njihovo razumevanje pomena EU, in znanje o njenem nastanku, namenu, raznolikosti in dosežkih ter o pomenu medsebojnega razumevanja in strpnosti.

Iščemo študenta ali študentko za pomoč pri analizi intervjujev in fokusnih skupin. Nujno je dobro znanje angleškega jezika.

Za prijavo in dodatne informacije se obrnite na lana.zdravkovic@mirovni-institut.si.