Novice

Na Danskem o potencialih feminističnih gibanj za krepitev demokratičnih praks

Na Danskem o potencialih feminističnih gibanj za krepitev demokratičnih praks

Na Danskem v Aalborgu je 11. in 12. maja potekal drugi sestanek mednarodnega raziskovalnega konzorcija projekta FIERCE, ki je bil namenjen operacionalizaciji nadaljnjih korakov raziskave in akcijskih aktivnosti projekta. Po opravljenem pregledu obstoječe akademske in strokovne literature, v katerem smo se osredotočali na značilnosti in mobilizacijske vzorce feminističnih gibanj in gibanj proti teoriji spola (anti-gender gibanja), bomo razumevanje diskurzov omenjenih gibanj poglobili skozi intervjuje in kritično analizo okvirjev, s pomočjo katere bomo proučevali izbrane parlamentarne razprave ter kampanje na področju LGBTIQ+ in reproduktivnih pravic. Vzporedno bomo raziskovalke in raziskovalci v osmih nacionalnih kontekstih organizirali tri cikle FIERCE »laboratorijev«, ki predstavljajo prostor povezovanja feminističnih akterk_jev in političnih odločevalk_cev. FIERCE laboratoriji bodo temeljili na oblikovanju feminističnih demokratičnih inovacij z namenom odzivanja na diskurze gibanj proti teoriji spola, oblikovanja medsektorskih zavezništev in krepitve vpliva feminističnih gibanj na politične in odločevalske procese.

fierce3