FIERCE – Feministična gibanja za revitalizacijo demokracije v Evropi

fiercelogo soloProjekt FIERCE (Feministična gibanja za revitalizacijo demokracije v Evropi), financiran s strani programa EU za raziskave in inovacije Obzorje Evropa (Horizon Europe), poteka v multidisciplinarnem konzorciju 11 projektnih partnerjev. Glavni cilj projekta je zagotoviti teoretično in praktično znanje in orodja za revitalizacijo zavezništev med feminističnimi gibanji, civilno družbo in političnimi odločevalci. S pomočjo večdimenzionalnega pristopa po principu »od spodaj navzgor« si prizadeva okrepiti odnos med feminističnimi gibanji in delovanjem družbenih institucij. Projekt temelji na sistematični primerjalni analizi politik enakosti spolov skozi osem študij primerov na petih izbranih področjih: trg dela, zdravje in reproduktivne pravice, pravice LGBTIQ+, migracije in nasilje na podlagi spola. Osem študij (Danska, Francija, Grčija, Italija, Poljska, Slovenija, Španija in Turčija) je bilo izbranih na podlagi meril geografske uravnoteženosti, raznolikosti političnih in kulturnih kontekstov ter sistemov blaginje.

FIERCE prispeva k širšemu razumevanju aktivnosti in diskurzov feminističnih in antifeminističnih gibanj ter njihovega vpliva na oblikovanje politik. Spodbuja enakost spolov na teoretični in praktični ravni s političnimi priporočili, orodji in rešitvami, ki združujejo organizacije civilne družbe in druge deležnike.

Spletna stran: https://fierce-project.eu/Partnerji:

  • VILABS (koordinator projekta)
  • University of Ljubljana
  • Aalborg University
  • Scuola Normale Superiore di Pisa
  • Universidad Compultense de Madrid
  • Smart Venice
  • European Alternatives
  • University of Gdansk
  • Aristotle University of Thessaloniki
  • Koç University

Financerji:

Program Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje Evropa (Horizon Europe) eu logo nova