Novice

Nacionalno poročilo ‘Krepitev migrantskih glasov v politikah vključevanja’

Nacionalno poročilo ‘Krepitev migrantskih glasov v politikah vključevanja’

V okviru projekta »Krepitev migrantskih glasov v politikah vključevanja« smo izvedli raziskavo o možnostih politične participacije migrantov v Sloveniji, na podlagi katere je nastalo nacionalno poročilo, ki ga najdete tukaj.

Poročilo prinaša nekaj najbolj svežih premislekov in informacij o možnostih politične participacije migrantov (termin vključuje vse ljudi, ki so migrirali iz ene države v drugo, tudi prosilce za azil, begunce in ljudi s subsidiarno zaščito kot tudi ti. državljane tretjih držav). Temelji na analizi dostopnih uradnih informacij in virov kot tudi na intervjujih in fokusnih skupinah, ki smo jih izvedli tako z migrantkami in migranti kot tudi z vladnimi in nevladnimi strokovnjaki na tem področju (med ostalim so bile vključene naslednje organizacije: Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov, Varuh človekovih pravic, Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, Institut za migracije pri ZRC SAZU, Kulturni center Danilo Kiš, Zavod Global / Skuhna, Intercultural Dialog, Infokolpa, Društvo Odnos, Slovenska Filantropija, Mednarodna organizacija za migracije, Platforma SLOGA, UNHCR). Seznam vseh sodelujočih najdete v poročilu.

Nekatera izmed pomembnejših priporočil so:

  • Izobraževanje o političnem sistemu države in o možnostih politične participacije migrantov je potrebno izboljšati tako za migrante (v okviru integracijskih programov) kot tudi širše za vso ostalo (slovensko) prebivalstvo.
  • Samoorganiziranje migrantov, njihovih organizacij, mrež in združenj je treba načrtno in finančno spodbujati in podpirati. Gole pravice ne pomenijo veliko, če ni resnične možnosti za njihovo uresničevanje.
  • Državne in druge institucije bi morale zaposlovati in v svoje delovanje vključevati več ljudi z migrantskim ozadjem, vključno s kulturnimi mediatorji.
  • Migrante in migrantske skupnosti je treba bolj sistematično vključevati v oblikovanje politik, ki se nanašajo nanje.
  • Migrante in migrantske skupnosti je treba bolj sistematično vključevati v posvetovalna telesa, ki se nanašajo na področje migracij, ter vzpostaviti posvetovalna migrantska telesa tam kjer ne obstajajo a bi bila potrebna.
  • Vsem ljudem, ki zakonito prebivajo v državi vsaj eno leto, je treba zagotoviti polno volilno pravico.