Krepitev migrantskih glasov v politikah vključevanja

logo_EMVI_izrezVerjamemo, da demokracije najbolje delujejo s polno angažiranostjo vseh, zato je glavni cilj projekta opolnomočiti migrantske skupnosti tako z veščinami kot z organizacijskimi strukturami, ki bi jim zagotovile polno sodelovanje v demokratičnem procesu. Ker integracijo razumemo kot dvostranski proces, se projekt osredotoča na krepitev zmogljivosti migrantov (s poudarkom na ženskah) za politično pismenost in participacijo ter na krepitev zmogljivosti javnih lokalnih administracij, ki jim ponuja inovativna orodja za vključevanje migrantov. Namen tega projekta je omogočiti in povečati sodelovanje migrantov pri oblikovanju in izvajanju ukrepov na političnemu področju, tam kjer jih neposredno zadevajo – v Avstriji, Nemčiji, Grčiji, Italiji in Sloveniji – ter približati vprašanja lokalnim, nacionalnim in nosilcem odločanja v EU. Cilji projekta so torej:

  1. povečati udeležbo migrantov na podlagi opolnomočenja migrantov, da postanejo akterji vključujočih politik,
  2. povečati zmogljivost lokalnih in regionalnih oblasti za učinkovito posvetovanje z migranti in
  3.  vzpostaviti inovativna orodja za sodelovanje in odpreti nove prostore za glasove migrantov in strukturirane načine posvetovanja.

Projekt združuje 12 multidimenzionalnih partnerjev iz 5 držav, vključno s petimi lokalnimi skupnostmi: Občina Lustenau (AT), Občina Empoli (IT), Občina Berlin Mitte (DE), Združenje občin in mest Slovenije (SI), Svetovalni svet za migrante mesta Gradec (AT), tremi migrantskimi organizacijami: Kulturno društvo Gmajna (SI), MoveGLOBAL eV (DE), ADYFE (AT) in štirimi organizacijami civilne družbe: Südwind (AT), Symbiosis (GR), COSPE (IT), Mirovni inštitut (SI). Načrtovani so tudi trije študijski obiski v partnerskih mestih in končno zagovorniško potovanje v Bruselj, vključno z okroglo mizo v Evropskem parlamentu za izmenjavo ugotovitev in zagovarjanje zahtev.


Spletna stran projektaPartnerji:

Südwind (AT), vodje projekta, Symbiosis (GR), COSPE (IT), Peace institute (SI), Cultural Association Gmajna (SI), MoveGLOBAL e.V. (DE), ADYFE (AT), Municipality of Lustenau (AT), Municipality of Empoli (IT), Municipality of Berlin Mitte (DE), Association of Municipalities and Towns of Slovenia (SI), Migrant Advisory Council of the City of Graz (AT)

Financerji:

AMIF-2020-AG (Transnational Actions on Asylum, Migration and Integration)