Novice

Sodelovanje na mednarodni konferenci o normalizaciji ekstremne desnice

Sodelovanje na mednarodni konferenci o normalizaciji ekstremne desnice

POPBACK Plakat»V zadnjih letih vzpon desnih populističnih in ekstremističnih strank, politikov in skupin vse bolj zaznamuje demokracije po vsem svetu. Skrajno desničarske ideje postavljajo pod vprašaj in izpodbijajo ključna demokratična načela kot so enakost, človekove pravice, vladavina prava, neodvisnost institucij. Izključevalni diskurzi, sentimenti in ideologije, ki se vselej soočajo z odporom demokratične javne sfere, se z vzponom desnega populizma v tem tisočletju vse bolj normalizirajo.«

To so bila izhodišča mednarodne konference »Normalizacija ekstremne desnice in njeni mehanizmi«, na kateri je s prispevkom o vlogi medijev v normalizaciji in normiranju desničarskega populizma sodelovala Mojca Pajnik, potekala pa je na Univerzi Bielefeld v Nemčiji, 17.-19. februarja.