Novice

Novi razpis za novinarske raziskovalne projekte o integriteti medijev v JV Evropi

Novi razpis za novinarske raziskovalne projekte o integriteti medijev v JV Evropi

NNS South East European Media Observatory logo

NNS South East European Media Observatory logoRegionalno partnerstvo Observatorij medijev v Jugovzhodni Evropi je objavilo novi razpis za projekte raziskovalnih novinark in novinarjev o koruptivnih praksah, ki spodkopavajo delovanje svobodnih, neodvisnih in pluralističnih medijev v  Albaniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Kosovu, v Makedoniji in Srbiji.

Na razpis se lahko prijavijo centri za raziskovalno novinarstvo, novinarski timi in posamezni novinarji. Prijave bo ocenjevala neodvisna mednarodna strokovna komisija. Skupna vrednost sklada za raziskovalne novinarske projekte o integriteti medijev v JV Evropi je 30.000 evrov, najvišji znesek za posamezno finančno podporo projektu je 5.000 evrov. Rok za prijave je 31. maj 2015. Prijave v angleškem jeziku morajo biti oddane v elektronski obliki na elektronski naslov seeapplications@cij.hu.

Razpis v imenu konzorcija projektnih partnerjev tj. regionalnega partnerstva Observatorij medijev v Jugovzhodni Evropi koordinira Center za neodvisno novinarstvo (CIJ) v Budimpešti.

Celotno besedilo razpisa in prijavnica sta objavljeni na spletni strani Observatorija medijev v Jugovzhodni Evropi: http://mediaobservatory.net/news-and-events/new-call-proposals-journalists-produce-investigative-stories-media-see.

Novi razpis je del druge faze projekta »Observatorij medijev v Jugovzhodni Evropi – Krepitev zmogljivosti in vzpostavljanje koalicij za spremljanje integritete medijev in pospeševanje medijskih reform«, ki povezuje organizacije civilne družbe iz desetih držav in ga koordinira Mirovni inštitut. Projekt tudi v drugi fazi (v 2015 in 2016)  finančno podpira Evropska unija.