Program EAST EAST (Arhiv)

Program je med leti 2001 in 2013 spodbujal mednarodno sodelovanje prek organizacije seminarjev, delavnic in študijskih obiskov za obravnavo aktualnih političnih in socialnih tem.

Projekti

Publikacije