Objave v letu 2019

Objave v letu 2019

V letu 2019 smo sodelavke in sodelavci Mirovnega inštituta napisali številne znanstvene članke in monografije, v katerih smo predstavili rezultate naših raziskovalnih projektov in študij. Poleg avtorskih prispevkov smo pri publikacijah sodelovali kot uredniki in urednice ali kot prevajalci in prevajalke. Sodelovali smo tudi v številnih televizijskih in radijskih oddajah, mednarodnih konferencah itd.

IZPOSTAVLJAMO:

Pajnik, Mojca, Sekloča, Peter, Ribać, Marko. Sensitizing the concept of mediatization for the study of social movements. Communications, 2019.

zbornik_ communications

Podrobnejša razlaga:

Avtorica in avtorja so v reviji Communications, The European Journal of Communication Research, ki jo izdaja nemška založba Degruyter, objavili izsledke raziskave o komunikacijskih praksah in strategijah družbenih gibanj ter aktivističnih iniciativ v Sloveniji. Fokus analize so tako predvsem strategije in prakse družbenih gibanj in njihov spopad z različnimi logikami (novinarskega, političnega itd.) polja med Vseslovenskimi ljudskimi vstajami (l. 2012-2013). Empirični podatki so bili pridobljeni s pomočjo 19 poglobljenih intervjujev in fokusnih skupin z (najpomembnejšimi) akterji/kami tistega časa, interpretacijo podatkov in temeljne ugotovitve pa avtorji izpeljejo znotraj konceptualnega okvirja mediatizacije na eni in sociologije ter zgodovine političnih gibanj na drugi strani. Empirični del je bil, kot del projektne študije v okviru temeljnega projekta Digitalno državljanstvo (ARRS), opravljen že leta 2015, proces koordiniranega pisanja in refleksije izsledkov med avtorico in avtorjema pa je potekal od leta 2017 dalje. Članek je trenutno (avtorjem) dostopen v elektronski obliki na spletu, revija pa bo v tiskani obliki izšla v začetku leta 2020.

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

Izvirni znanstveni članek

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

 • ŠORI, Iztok. Welfare state as factor of exclusion and marginalization of single fathers in Slovenia. V: Book of abstracts : blurring boundaries : rethinking gender and care : University of Augsburg, Germany, March 13-15, 2019, International Conference “Blurring Boundaries, Rethinking Gender and Care”, 13-15 March 2019, Augsburg. [S. l.: s. n. 2019?], str. 3-4
 • HRŽENJAK, Majda. Caring masculinities between forced choice and ethic of care. V: Book of abstracts : blurring boundaries : rethinking gender and care : University of Augsburg, Germany, March 13-15, 2019, International Conference “Blurring Boundaries, Rethinking Gender and Care”, 13-15 March 2019, Augsburg. [S. l.: s. n. 2019?], str. 4-5.
 • PAJNIK, Mojca, FABIJAN, Emanuela, FRELIH, Mojca. Chameleonic populism: framing the refugee crisis in the political field. V: BUFON, Milan (ur.), NEMAC, Kristjan (ur.), CAVAION, Irina Moira (ur.). Book of abstracts. Online ed. Koper: Science and Research Centre, Institute for Linguistic Studies: Annales ZRS. 2019, str. 51.
 • HRŽENJAK, Majda, POBLETE, Lorena. Hybridization of employment statuses in domestic and care work: comparison of European Union and Latin American strategies. V: Book of abstracts, 37th International Labour Process Conference “Fragmentations and Solidarities”, 24-26 April 2019, Vienna. [S. l.: s. n. 2019], str. 123.
 • HUMER, Živa, HRŽENJAK, Majda. Men’s experiences of gender (in)equality as a primary or single parent from the perspective of heterogenity of masculinities. V: Europe and beyond : boundaries, barriers and belonging : abstract book, 14th European Sociological Association Conference, Manchester, 20-23 August 2019. Paris: European Sociological Association. cop. 2019, str. 328.
 • PAJNIK, Mojca. Ethno-nationalist and anti-gender populism in Slovenia. European Consortium for Political Research.
 • FRELIH, Mojca. Izzivi moških v neformalni oskrbi za starejše ljudi z demenco v Sloveniji = Challenges for men in informal care for elderly people with dementia in Slovenia. V: BEZJAK, Sonja (ur.), et al. Humanizem in etika v socialnem delu : zbornik povzetkov, 7. kongres socialnega dela, 16., 17. in 18. oktober 2019, Moravske Toplice. V Ljubljani: Fakulteta za socialno delo Univerze. 2019, str. 54.
 • HUMER, Živa. Men’s experiences of gender (in)equality as a single parent. V: The Peace Institute organizes an International Symposium Men, Equality, Care Practices on 5th September 2019 from 9:00 a.m. to 5:30 p.m. in Museum of Contemporary Art Metelkova, Maistrova 3, Ljubljana. Ljubljana: Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije: = Peace Institute, Institute for Contemporary Social and Political Studies. [2019], str. [1]-[2].
 • ŠORI, Iztok. The archetype of maternal love, fatherhood and masculinity. V: The Peace Institute organizes an International Symposium Men, Equality, Care Practices on 5th September 2019 from 9:00 a.m. to 5:30 p.m. in Museum of Contemporary Art Metelkova, Maistrova 3, Ljubljana. Ljubljana: Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije: = Peace Institute, Institute for Contemporary Social and Political Studies. [2019], str. [2].
 • FRELIH, Mojca. Challenges for men in informal care for people with dementia. V: The Peace Institute organizes an International Symposium Men, Equality, Care Practices on 5th September 2019 from 9:00 a.m. to 5:30 p.m. in Museum of Contemporary Art Metelkova, Maistrova 3, Ljubljana. Ljubljana: Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije: = Peace Institute, Institute for Contemporary Social and Political Studies. [2019], str. [2].
 • HRŽENJAK, Majda. The interplay of structural and identity factors in men’s professional care. V: The Peace Institute organizes an International Symposium Men, Equality, Care Practices on 5th September 2019 from 9:00 a.m. to 5:30 p.m. in Museum of Contemporary Art Metelkova, Maistrova 3, Ljubljana. Ljubljana: Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije: = Peace Institute, Institute for Contemporary Social and Political Studies. [2019], str. [3].
 • HRŽENJAK, Majda, 2nd Global Carework Summit, 9-11 June 2019, Toronto, Ontario. Doing, un-doing and re-doing gender and class in hands-on professional care. UMass Lowell.
 • RIBAĆ, Marko, FABIJAN, Emanuela, FRELIH, Mojca. Antagonistic populisms: responses to the refugee crisis (2015-2018) in Slovenia. V: PLEMENITAŠ, Katja (ur.). Words as a battlefield: persuasion in contemporary political and media discourse : April 5-6, 2019, Faculty of Arts, University of Maribor, Slovenia: abstracts, International Conference Words as a Battlefield: Persuasion in Contemporary Political and Media Discourse, Maribor, 5-6 April 2019. [Maribor: Faculty of Arts, Department of English and American Studies. 2019], str. [14].
 • HUMER, Živa, FRELIH, Mojca. Music videos, gender stereotypes and youth in Slovenia = Glasbeni videospoti, spolni stereotipi in mladi v Sloveniji. V: KOLETNIK, Melita (ur.), et al. Words, music and gender: University of Maribor, May 23-25, 2015 [i. e. 2019], Maribor, Slovenia : [book of abstracts] = Besede, glasba in spol: Univerza v Mariboru, 23.-25. maj 2019, Maribor, Sloveni[j]a : [povzetki], Words, Music and Gender Conference, 23-25 May 2019, Maribor. [Maribor: Univerza. 2019], str. 11-12.
 • JALUŠIČ, Vlasta, BAJT, Veronika. EU in politike integracije migrantskih otrok: kaj se reprezentira kot problem. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.), KANJUO-MRČELA, Aleksandra (ur.), KUHAR, Roman (ur.). Znanost in družbe prihodnosti, Slovensko sociološko srečanje, Bled, 18.-19. oktober 2019. 1. natis. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo. 2019, str. 217.

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

 • PAJNIK, Mojca. Feminist movements’ acts of citizenship : experiences from post-socialist Slovenia. V: SIIM, Birte (ur.), KR˝STEVA, Anna (ur.), SAARINEN, Aino (ur.). Citizens’ activism and solidarity movements : contending with populism, (Palgrave studies in European political sociology). Cham: Palgrave Macmillan. cop. 2019, str. 243-263.
 • JALUŠIČ, Vlasta. Ustvarjanje brezzakonja: Dvojna država Ernsta Fraenkla : spremna beseda k slovenski izdaji. V: JALUŠIČ, Vlasta (ur.), KOMEL, Svit (ur.), FRAENKEL, Ernst. Dvojna država, (Rdeča zbirka, [73]). Ljubljana: Založba /*cf. 2019, str. 363-406.
 • JALUŠIČ, Vlasta. Theorising complex inequalities to meet the challenges of intervention against violence. V: HAGEMANN-WHITE, Carol (ur.), KELLY, Liz (ur.), MEYSEN, Thomas (ur.). Interventions against child abuse and violence against women: ethics and culture in practice and policy, (Cultural encounters in intervention against violence, vol. 1). Opladen; Berlin; Toronto: B. Budrich. 2019, str. 28-48.
 • JALUŠIČ, Vlasta, ZDRAVKOVIĆ, Lana, FELGUEIRAS, Raquel. Making visible : employing art in researching intervention against violence. V: HAGEMANN-WHITE, Carol (ur.), KELLY, Liz (ur.), MEYSEN, Thomas (ur.). Interventions against child abuse and violence against women: ethics and culture in practice and policy, (Cultural encounters in intervention against violence, vol. 1). Opladen; Berlin; Toronto: B. Budrich. 2019, str. 232-253.
 • KELLY, Liz, MEYSEN, Thomas, HAGEMANN-WHITE, Carol, JALUŠIČ, Vlasta, MAGALHÃES, Maria José. Transnational foundations for ethical practice in interventions against violence against women and child abuse. V: HAGEMANN-WHITE, Carol (ur.), KELLY, Liz (ur.), MEYSEN, Thomas (ur.). Interventions against child abuse and violence against women : ethics and culture in practice and policy, (Cultural encounters in intervention against violence, vol. 1). Opladen; Berlin; Toronto: B. Budrich. 2019, str. 256-268.
 • ŠORI, Iztok, PAJNIK, Mojca. Policies on citizenship, media and intercultural education : a comparative perspective of European states. V: RANIERI, Maria (ur.), et al. Media education for equity and tolerance : theory, policy, and practices, (Media education, 6). 1st ed. Canterano: Aracne. 2019, str. 19-49.
 • PAJNIK, Mojca, LUTHAR, Breda. Zamolk spola v medijih. V: PAJNIK, Mojca (ur.), LUTHAR, Breda (ur.). Mediji in spol : strukture in prakse neenakosti. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 2019, str. 5-30, 210.
 • HRŽENJAK, Majda. Prekarizacija v novinarstvu : požrešne institucije, podjetniške subjektivitete in vidik spola. V: PAJNIK, Mojca (ur.), LUTHAR, Breda (ur.). Mediji in spol: strukture in prakse neenakosti. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 2019, str. 31-54, 211.
 • PAJNIK, Mojca. Prevzetnost in pristranost medijskih rutin: udomačeni feminizem, novi seksizem in televizičen spol. V: PAJNIK, Mojca (ur.), LUTHAR, Breda (ur.). Mediji in spol: strukture in prakse neenakosti. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 2019, str. 55-76, 212.
 • HUMER, Živa, FRELIH, Mojca. Novinarski poklic, neoliberalni trg dela in starševstvo. V: PAJNIK, Mojca (ur.), LUTHAR, Breda (ur.). Mediji in spol : strukture in prakse neenakosti. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 2019, str. 77-100, 213.
 • RIBAĆ, Marko, HUMER, Živa. Androcentrizem in spolna diferenciacija v novinarskem polju : etnografska študija učinkov spolne dominacije na treh slovenskih televizijah. V: PAJNIK, Mojca (ur.), LUTHAR, Breda (ur.). Mediji in spol : strukture in prakse neenakosti. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 2019, str. 151-170, 216.
 • PETKOVIĆ, Brankica, BAŠIĆ-HRVATIN, Sandra. Izgubljeni emancipatorni potencial medijske politike. V: PAJNIK, Mojca (ur.), LUTHAR, Breda (ur.). Mediji in spol : strukture in prakse neenakosti. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 2019, str. 171-195, 217.
 • KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža. Asylum in Slovenia: a contested concept. V: STOYANOVA, Vladislava (ur.), KARAGEORGIOU, Eleni (ur.). The new asylum and transit countries in Europe during and in the aftermath of the 2015/2016 crisis, (International refugee law series, ISSN 2213-3836, vol. 13). Leiden; Boston: Brill Nijhoff. 2019, str. [66]-92.
 • ČEFERIN, Rok, KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža, KOROŠEC, Damjan. Javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti : 297. člen. V: KOROŠEC, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1), (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta, 2019, knj. 3, str. 417-438.
 • BREZNIK, Maja. Nesvobodno mezdno delo v (globalnih) produkcijskih verigah. V: PODVRŠIČ, Ana (ur.), BREZNIK, Maja (ur.), PODVRŠIČ, Ana. Verige globalnega kapitalizma, (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X). Ljubljana: Sophia. 2019, str. [279]-304.

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

 • ZDRAVKOVIĆ, Lana. Imaginaries of new politics. V: PISTOTNIK, Ajda (ur.). Let’s talk: debt meets degrowth, (Collection of think pieces, ed. 1, summer 2019). Ljubljana: EnaBanda. 2019, str. 38-40.
 • JALUŠIČ, Vlasta. Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Misliti socialne inovacije. 1. izd. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 2019, str. 118-121.

Recenzija, prikaz knjige, kritika

 • ZDRAVKOVIĆ, Lana. Koža kot meja med ontološko in civilizacijsko skonstruiranim Jazom. Amfiteater : revija za teorijo scenskih umetnosti, ISSN 1855-4539, 2019, letn. 7, št. 1, str. 182-186.

Intervju

 • BREZNIK, Maja (intervjuvanec). Agencije iščejo zakonske luknje in razvijajo izkoriščanje. Delavska enotnost : glasilo Zveze Svobodnih sindikatov Slovenije, ISSN 2591-2135, feb. 2019, letn. 78, tematska št., str. 9-10.
 • HRŽENJAK, Majda (intervjuvanec). Delo na črno v oskrbi je deprofesionalizacija : siva ekonomija v skrbstvenem delu je fenomen razredne in spolne neenakosti. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 3. sep. 2019, leto 61, št. 202, str. 10.
 • PAJNIK, Mojca (intervjuvanec). Mojca Pajnik: populizam se poput kameleona prilagođava različitim političkim ciljevima. Vox feminae, ISSN 1848-6037, 30. apr. 2019.
MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

Znanstvena monografija

 • KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža. Upravno pravo, ranljive skupine in človekove pravice. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2019. 171 str., tabela. ISBN 978-961-204-662-0.

Strokovna monografija

 • PETKOVIĆ, Brankica, BAŠIĆ-HRVATIN, Sandra, LONDO, Ilda, HODŽIĆ, Sanela, NIKODINOSKA, Vesna, MILENKOVSKI, Slavčo, GEORGIEVSKI, Bojan, PAVLOVIĆ, Pavle, VALIĆ NEDELJKOVIĆ, Dubravka, JANJATOVIĆ JOVANOVIĆ, Milica, PETKOVIĆ, Brankica (urednik). Media and information literacy in the Western Balkans : unrealized emancipatory potential. Sarajevo: Media and Civil Society Development Foundation “Mediacentar”, 2019. 223 str.
 • PETKOVIĆ, Brankica, BAŠIĆ-HRVATIN, Sandra, LONDO, Ilda, HODŽIĆ, Sanela, NIKODINOSKA, Vesna, MILENKOVSKI, Slavčo, GEORGIEVSKI, Bojan, PAVLOVIĆ, Pavle, VALIĆ NEDELJKOVIĆ, Dubravka, JANJATOVIĆ JOVANOVIĆ, Milica, PETKOVIĆ, Brankica (urednik). Media and information literacy in the Western Balkans: unrealized emancipatory potential. Sarajevo: Media and Civil Society Development Foundation “Mediacentar”, 2019.
 • HODŽIĆ, Sanela, PETKOVIĆ, Brankica, BAŠIĆ-HRVATIN, Sandra, HODŽIĆ, Sanela (urednik), PETKOVIĆ, Brankica (urednik). Medijska i informacijska pismenost u Bosni i Hercegovini: brojne inicijative civilnog sektora i nedostatak javnih politika. Sarajevo: Fondacija za razvoj medija i civilnog društva “Mediacentar”, 2019. 90 str.

Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

Radijska ali televizijska oddaja

 • SAVIČ, Domen (oseba, ki intervjuva), BAJT, Veronika (intervjuvanec). 041 Veronika Bajt in sovražni govor, (Državljan D). [S. l.: s. n.], 2019.
 • LOBNIK, Miha (intervjuvanec), ŠORI, Iztok (intervjuvanec), DESTOVNIK, Karl (intervjuvanec). Diskriminacija, (Na kratko). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/na-kratko/174622138
 • ZDRAVKOVIĆ, Lana (intervjuvanec), VODUŠEK, Nada (oseba, ki intervjuva). Lana Zdravković: teoretičarka, performerka, aktivistka, (Nočni obisk). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019.
 • MANDIČ, Srna (intervjuvanec), HUMER, Živa (intervjuvanec), BAJEC, Boštjan (intervjuvanec), OPREŠNIK, Denis (intervjuvanec). Opolnomočenje, (Na kratko). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019.
 • MANDIČ, Srna (intervjuvanec), HUMER, Živa (intervjuvanec), BAJEC, Boštjan (intervjuvanec), OPREŠNIK, Denis (intervjuvanec). Opolnomočenje z znakovnim jezikom, (Na kratko). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019.
 • BURŠIČ, Liana (oseba, ki intervjuva), ROZMAN, Sanja (intervjuvanec), HROVATIN, Borut (intervjuvanec), ŠORI, Iztok (intervjuvanec). Osamljenost je znak, da obupano potrebujemo – sami sebe: v samoti nismo nujno osamljeni, (Intelekta). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019.
 • BURŠIČ, Liana (oseba, ki intervjuva), HUMER, Živa (intervjuvanec), KOVAČ, Nika (intervjuvanec), JUVAN, Manca (intervjuvanec). “Superženske” : kdo so in česa nas učijo?, (Intelekta). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019.
 • KOČAR, Ines (oseba, ki intervjuva), JERKIČ, Lidija (intervjuvanec), MEH, Branko (intervjuvanec), HUMER, Živa (intervjuvanec), STEGEMAN, Bart (intervjuvanec). 6-urni delovnik za polno plačo, (Koda). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019.
 • JALUŠIČ, Vlasta (intervjuvanec), DEKLEVA, Goran (oseba, ki intervjuva). “Ustava Tretjega rajha je obsedno stanje.“, (Glasovi svetov). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019.

Radijski ali TV dogodek

 • PAJNIK, Mojca (intervjuvanec). O prostituciji: oddaja Popoldanski pogovori iz goriškega studia, Radio Trst, Studio D, 14. 2. 2019.
 • PAJNIK, Mojca (intervjuvanec), LUTHAR, Breda (intervjuvanec), JONTES, Dejan (intervjuvanec). Prek televizije se še vedno informira večina ljudi : Mediji in spol, raziskava o strukturah in praksah neenakosti : oddaja Glasovi svetov, Radio Slovenija, Tretji program ARS, 12. 6. 2019.

Razstava

 • JALUŠIČ, Vlasta (umetnik). Small talks in ostalo : razstava slik, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 30. 1. 2019-27. 2. 2019.

Prispevek na konferenci brez natisa

 • JALUŠIČ, Vlasta. The break in tradition: Arendt and conceptual change : lecture at the Course “European Identity: Constellation of Europe”, Inter-University Centre (IUC) Dubrovnik, Dubrovnik, 2-6 Sep. 2019.
 • ŠORI, Iztok. Lone fathers and the archetype of mother’s love : workshop at the Fatherhood and MenCare Meeting, Vienna, October 24-25, 2019.
 • KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža. Odprta vprašanja za nova vodstva EU in držav članic glede prenove politik, pravnih instrumentov in praktičnih rešitev na področju migracij : pogled stroke : prispevek na Mednarodni konferenci Vloga lokalnih skupnosti in drugih deležnikov pri upravljanju z migracijskimi tokovi, Ljubljana, 3. okt. 2019.
 • KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža. Oglaševanje in nediskriminacija : predavanje na dogodku Utrip raznolikosti: prednosti in pasti tržnega komuniciranja raznolikosti, Hiša Evropske unije, Ljubljana, 6. nov. 2019.
 • HUMER, Živa. Plačna vrzel med spoloma in njen vpliv na pokojnine : prispevek na mednarodni konferenci “Enako plačilo za enako delo: Kako odpraviti plačno vrzel med spoloma?”, ki jo organizirata Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Fundacija Friedrich-Ebert (FES), Ljubljana, 6. junij 2019.
 • ZDRAVKOVIĆ, Lana. Politics, emancipation and equality: what kind of revolution is possible today? : lecture at the Course “European Identity: Constellation of Europe”, Inter-University Centre (IUC) Dubrovnik, Dubrovnik, 2-6 Sep. 2019.
 • HRŽENJAK, Majda. Predstavitev izsledkov projekta “Pravična plača, dostojna pokojnina”: predstavitev na otvoritvenem dogodku projekta “Moje delo. Moja pokojnina”, Ljubljana, 16. april 2019.
 • HRŽENJAK, Majda. Spolni stereotipi in spolna segregacija trga dela: predstavitev na posvetu Izzivi enakosti spolov v osnovnošolskem kariernem svetovanju, ki ga organizira Mirovni inštitut, Ljubljana, 21. maja 2019.
 • JALUŠIČ, Vlasta. Spolno nasilje kot propagandno orožje: prispevek na posvetu “Samo ja pomeni ja – zagate na področju preprečevanja in ustavljanja spolnega nasilja”, ki ga organizirata Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani in Društvo za nenasilno komunikacijo, Ljubljana, 25. nov. 2019.
 • HUMER, Živa. Support actions for boys: contribution at the International Conference Boys in Care – Strengthening Boys to Pursue Care Occupations, Istituto degli Innocenti, Florence, Italy, 21 June 2019.
 • KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža. Vzpodbujanje sovraštva : predavanje na Kazenskopravni sodniški šoli 2019, Hotel Bernardin, Portorož, 20.-22. nov. 2019.
 • KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža. Vzpodbujanje sovraštva : predavanje na Kazenskopravni sodniški šoli 2019, Hotel Bernardin, Portorož, 23.-25. okt. 2019.
 • JALUŠIČ, Vlasta, ANTIĆ GABER, Milica. Women’s access to local government: patriarchal precedents? : paper presented at the European Conference on Politics and Gender (ECPG), Amsterdam, 4-6 July 2019.
 • HRŽENJAK, Majda. Working arrangements in home-based care in Slovenia: contribution at the Expert Workshop on Transnational Care, that is part of the project “Decent Care Work? Transnational Home Care Arrangements”, Linz, Austria, October 2-4, 2019.
SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik_ca

 • Analize: journal of gender and feminist studies. Šori, Iztok (član uredniškega odbora 2013-). Bucureşti: Meta, 1998-.
  HannahArendt.net. Jalušič, Vlasta (član uredniškega odbora 2001-). [Spletna izd.]. Köln: W. Heuer, 2005-.
 • Medijska preža: bilten za opazovanje medijev. Petković, Brankica (urednik 1998-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Open Society Institute, 1998-2013.
 • Migracijske i etničke teme. Pajnik, Mojca (član uredniškega odbora 2013-). Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 2001-.
 • PETKOVIĆ, Brankica, BAŠIĆ-HRVATIN, Sandra, LONDO, Ilda, HODŽIĆ, Sanela, NIKODINOSKA, Vesna, MILENKOVSKI, Slavčo, GEORGIEVSKI, Bojan, PAVLOVIĆ, Pavle, VALIĆ NEDELJKOVIĆ, Dubravka, JANJATOVIĆ JOVANOVIĆ, Milica, PETKOVIĆ, Brankica (urednik). Media and information literacy in the Western Balkans: unrealized emancipatory potential. Sarajevo: Media and Civil Society Development Foundation “Mediacentar”, 2019. 223 str.
 • PETKOVIĆ, Brankica, BAŠIĆ-HRVATIN, Sandra, LONDO, Ilda, HODŽIĆ, Sanela, NIKODINOSKA, Vesna, MILENKOVSKI, Slavčo, GEORGIEVSKI, Bojan, PAVLOVIĆ, Pavle, VALIĆ NEDELJKOVIĆ, Dubravka, JANJATOVIĆ JOVANOVIĆ, Milica, PETKOVIĆ, Brankica (urednik). Media and information literacy in the Western Balkans: unrealized emancipatory potential. Sarajevo: Media and Civil Society Development Foundation “Mediacentar”, 2019.
 • PAJNIK, Mojca (urednik), LUTHAR, Breda (urednik). Mediji in spol: strukture in prakse neenakosti. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2019. 227 str.
 • HODŽIĆ, Sanela, PETKOVIĆ, Brankica, BAŠIĆ-HRVATIN, Sandra, HODŽIĆ, Sanela (urednik), PETKOVIĆ, Brankica (urednik). Medijska i informacijska pismenost u Bosni i Hercegovini: brojne inicijative civilnog sektora i nedostatak javnih politika. Sarajevo: Fondacija za razvoj medija i civilnog društva “Mediacentar”, 2019. 90 str.
 • PODVRŠIČ, Ana, et al., PODVRŠIČ, Ana (urednik), BREZNIK, Maja (urednik, prevajalec). Verige globalnega kapitalizma, (Zbirka Naprej!). Ljubljana: Sophia, 2019. 313 str.

Mentor_ica pri magistrskih delih (bolonjski študij)

Mentor_ica pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

Prevajalec_ka

 • SAMARY, Catherine. Komunizem v gibanju: zgodovinski pomen jugoslovanskega samoupravljanja, (Rdeča zbirka). Elektronska izd. Ljubljana: Založba /*cf, 2019. MOČNIK Rastko (prevajalec), BREZNIK, Maja (prevajalka).
 • PODVRŠIČ, Ana, et al., PODVRŠIČ, Ana (urednica), BREZNIK, Maja (urednica, prevajalka). Verige globalnega kapitalizma, (Zbirka Naprej!). Ljubljana: Sophia, 2019.