Novice

Očetje in delodajalci v akciji – iščemo prostovoljce in prostovoljke

Očetje in delodajalci v akciji – iščemo prostovoljce in prostovoljke

Barvna ilustracija dvignjenih rok

Izvajamo aktivnostmi v okviru projekta “Očetje in delodajalci v akciji (ODA)”, ki je sofinanciran iz Programa Norveški finančni mehanizem 2009-2014. Projektno partnerstvo sestavljajo: Mirovni inštitut (koordinatorji projekta), Fakulteta za družbene vede (UL),  Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Nicha d.o.o. in norveški partner Reform – resource centre for men. Projektno skupino v Sloveniji sestavljajo: dr. Živa Humer (vodja), mag. Mojca Frelih, dr. Majda Hrženjak in dr. Iztok Šori (vsi Mirovni inštitut – vsebina), mag. Franja Arlič (MI – finance), dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, dr. Janez Štebe in dr. Janja _Vuga Beršnak (vsi Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani – vsebina), dr. Irena Brinar (FDV – finance), ga. Marjeta Kirn Kljajić in mag. Lidia Pavlin (Nicha d.o.o.), ga. Irena Štamfelj in mag. Andreja Poje (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – ZSSS). S projektom  “Očetje in delodajalci v akciji” odpiramo temo, kako moški usklajujejo delo in družino.  Osredotočamo se na dve skupini moških, ki se soočajo z različnimi pogoji, ki jim otežujejo enakopravno sodelovanje pri skrbi za družino: a) očetje na vodilnih, vodstvenih položajih, katerih delovno mesto zahteva dolge delovnike, neomejeno razpoložljivost in mobilnost; b) očetje v prekarnih zaposlitvah, kot so samozaposleni, pogodbeni delavci, delavci preko študentskih napotnic, ki jih tradicionalni ukrepi usklajevanja delovnega in družinskega življenja sploh ne naslavljajo.

V projektu bomo s  kvalitativno in kvantitativno raziskavo ter analizo stanja identificirali potrebe in ovire zaposlenih očetov pri usklajevanju delovnega in družinskega življenja. V sodelovanju z zaposlenimi očeti, delodajalci in sindikati bomo razvili model ukrepov usklajevanja delovnega in družinskega življenja ter ga izvedli v 6-mesečnem pilotnem preizkusu v izbranih podjetjih. Na podlagi raziskave in pilotnega preizkusa bomo pripravili priporočila za politike in spodbudili delovne organizacije k ovrednotenju že sprejetih ukrepov usklajevanja delovnega in družinskega življenja ter morebitni uvedbi novih ukrepov.

V DELU IZVAJANJA KVALITATIVNE RAZISKAVE K SODELOVANJU VLJUDNO VABIMO  ZAINTERESIRANE PROSTOVOLJCE IN PROSTOVOLJKE (LAHKO V OKVIRU OBVEZNE PRAKSE)! O VSEH PODROBNOSTIH SODELOVANJA SE BOMO DOGOVORILI NA POSEBNEM SESTANKU, KI GA BOMO ORGANIZIRALI V ZAČETKU APRILA 2015. PRIJAVE zbiramo najkasneje do 3.4.2015 na e-naslovu: mojca.frelih@mirovni-institut.si

Poziv