Novice

Od »krize reprodukcije« k »skrbni družbi«

Od »krize reprodukcije« k »skrbni družbi«

naslovnica_borec_754-756.cdrV reviji Borec (let. LXX, 2018, št. 765–756, str. 106–117) je objavljen intervju z raziskovalko Mirovnega inštituta Majdo Hrženjak z naslovom Od »krize reprodukcije« k »skrbni družbi«. V intervjuju Majda Hrženjak odgovarja na vprašanja o družbenem položaju skrbstvenih delavk v Sloveniji in o splošnih trendih na področju plačanega reproduktivnega dela, s poudarkom na vlogi migrantskih delavk ter o viziji skrbne družbe.

Odlomek iz intervjuja:

”Enakost v skrbstvenem delu, ki se kaže kot imperativ pravičnosti ter spolne in razredne enakosti, predpostavlja, kot to dobro razvije Tronto v delu Caring Democracy, da mora skrb za družbeno reprodukcijo, v širokem pomenu besede kot »vzdrževanje, nadaljevanje in obnavljanje sveta, da bi lahko v njem vsi živeli najbolje, kot je mogoče«, postati centralna vsebina politike. Hkrati je potrebno premisliti strukturo k delu orientirane družbe ter dominantna razmerja med plačanim in neplačanim, produktivnim in neproduktivnim delom. Po drugi strani je potrebno dekonstruirati koncept neodvisnega, avtonomnega posameznika kot normativni ideal državljanstva in pripoznati temeljno človeško ranljivost in  soodvisnost med ljudmi kot enega od temeljnih pogojev človeškega bivanja.”

Revijo je mogoče naročiti na tem spletnem naslovu. Več o konceptu skrbi, skrbstvenem delu in skrbni družbi pa si je mogoče prebrati v knjigi Razsežnosti skrbstvenega dela.