dr. Majda Hrženjak

raziskovalka

V neoliberalizmu so kot generator razvoja definirani gospodarska rast in tehnološke inovacije. Pozablja pa se, da so pomembne pozitivne družbene transformacije v zadnjem stoletju prispevala ravno emancipatorna družbena gibanja za enakost kot so feminizem, antirasizem, boji za človekove pravice, za pravice istospolnih, hendikepiranih.
– Majda Hrženjak o progresivnosti enakostiDr. Majda Hrženjak, sociologinja, deluje kot znanstvena sodelavka na Mirovnem inštitutu, kjer vodi številne raziskovalne in akcijske, nacionalne in mednarodne projekte. Raziskovalno se osredotoča na študije spolov in socialne politike, zlasti na koncept skrbi v povezavi z intersekcijskimi neenakostmi, državljanstvom, migracijami in feministično etiko skrbi. Deluje tudi v mednarodnih projektih na področju mladih, nasilja, trga dela in politik enakosti. Med drugim je avtorica monografij Nevidno delo (2007) in Razsežnosti skrbstvenega dela (2018) ter urednica zbornikov Politics of Care (2011) in Spremembe očetovstva: moški med delom in starševstvom (2016). Kot gostujoča urednica je uredila tematski številki Paid Domestic Work in Postsocialist Context (Laboratorium, 2016) in Prvi spol: kritične študije moških in moškosti (Časopisa za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, 2017).

SICRIS

Izbrani projekt

Projekti

Izbrana publikacija