dr. Majda Hrženjak

raziskovalka

V neoliberalizmu so kot generator razvoja definirani gospodarska rast in tehnološke inovacije. Pozablja pa se, da so pomembne pozitivne družbene transformacije v zadnjem stoletju prispevala ravno emancipatorna družbena gibanja za enakost kot so feminizem, antirasizem, boji za človekove pravice, za pravice istospolnih, hendikepiranih.
– Majda Hrženjak o progresivnosti enakostiDr. Majda Hrženjak, sociologinja, deluje kot višja znanstvena sodelavka na Mirovnem inštitutu. Raziskovalno se osredotoča na socialne politike, zlasti na koncept skrbi v povezavi z intersekcijskimi neenakostmi, državljanstvom, migracijami in feministično etiko skrbi ter na študije spolov, vključno s kritičnimi študijami moških in moškosti. Deluje tudi v številnih mednarodnih projektih na področju mladih, nasilja, trga dela in politik enakosti. Med drugim je avtorica znanstvenih monografij Simbolno: Izbrana poglavja iz francoskega strukturalizma (2001); in Nevidno delo (2007); urednica mednarodnega zbornika Politics of Care (2011); ter urednica monografij Njena (re)krecaija: Ženske revije v Slovenijji (2002); Spremembe očetovstva: moški med delom in starševstvom (2016) in Razsežnosti skrbstvenega dela (2018). Kot gostujoča sourednica revije Russian Review of Social Research je l. 2016 uredila tematsko številko Paid Domestic Work in Postsocialist Context, l. 2017 pa je kot gostujoča urednica Časopisa za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo  uredila tematski blok Prvi spol: kritične študije moških in moškosti.

SICRIS

Bibliografija

Monografije

Poglavja v monografiji

 • Hrženjak, M., Pajnik, M. In the grips of work/family imbalance: local and migrant domestic workers in Slovenia. V: Kontos, M., Tibe Bonifacio, G. (eds.). Migrant domestic workers and family life : international perspectives, (Migration, minorities and citizenship). Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan. 2015, pp. 211-230.
 • Hrženjak, M. Slovenian domestic workers in Italy: a borderlands care chain over time. V: Hoerder, D., Nederveen Meerkerk, E., Neunsinger, S. (eds.). Towards a global history of domestic and caregiving workers, (Studies in global social history, Studies in global migration history). Leiden; Boston: Brill. 2015, 18/6: 120-136.
 • Humer, Ž., Hrženjak, M. When the state steps in: an experiment of subsidised hiring of domestic workers in Slovenia. V: Triandafyllidou, A., Marchetti, S. (eds.). Employers, agencies and immigration: paying for care, (Research in migration and ethnic relations series). Burlington: Ashgate. 2014, 69-185.
Izvirni znanstveni članki
 • Hrženjak, M. Precarious situations of care workers in home-based elder care in Slovenia. New solutions: a journal of environmental and occupational health policy, 2018, 27/4: 483-500,  doi: 10.1177/1048291117740682.
 • Hrženjak, M. A qualitative study of labour market precarisation and involved fatherhood in Slovenia. Revija za sociologiju, 2017, 47/2: 207-232, doi: 10.5613/rzs.47.2.4.
 • Hrženjak, M. Ekonomska neenakost žensk z vidika spolnega pokojninskega razkoraka. Delavci in delodajalci: revija za delovno pravo in pravo socialne varnosti, 2016, 16/4: 609-626.
 • Scambor, E., Hrženjak, M., Bergmann, N., Holter, Ø. G. Men’s share of care for children and professional care. Studia Humanistyczne, 2015, 14/2: 53-71, doi: 10.7494/human.2015.14.2.53-72.
 • Hrženjak, M. Negotiating masculinity in informal paid care work. Revue internationale de sociologie, 2013, 23/2: 346-362.
 • Hrženjak, M. Hierarchization and segmentation of informal care markets in Slovenia. Social politics, 2012, 19/1: 38-57.

Diskusijski tekst

Gostujoča urednica

 • Prvi spol: Kritične študije moških in moškosti. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo. 2017, XLV/267. Ljubljana: Študentska organizacija Univerze v Ljubljani.
 • Paid Domestic Work in Postsocialist Context. Laboratorium : Russian review of social research. 2016/3, Saint Petersburg: Centre for Independent Social Research.

Izpis celotne bibliografije (Cobbis)

Izbrani projekt

Projekti

Izbrana publikacija