Novice

Odziv na neresnične navedbe Zavoda za družino in kulturo življenja

Odziv na neresnične navedbe Zavoda za družino in kulturo življenja

Mirovni inštitut zavrača neresnično navedbo Zavoda za družino in kulturo življenja na spletnem portalu 24kul.si, da naj bi Mirovni inštitut, ki je od septembra 2009 iz državnega proračuna prejel 456.065,15 EUR, ta sredstva namenil izvedbi referendumske kampanje v podporo Družinskemu zakoniku.

Mirovni inštitut za podporo Družinskemu zakoniku iz državnega proračuna ni prejel nikakršnih sredstev. Mirovni inštitut tudi ni prijavljen za referendumsko kampanjo.

Omenjena sredstva v omenjeni višini so strogo namenska in so bila pridobljena na javnih razpisih javnih agencij in ministrstev na področju znanstvene, raziskovalne in založniške dejavnosti ter razvojne pomoči. Pretežni del navedenih sredstev (več kot 80 %) je iz sredstev Javne Agencije za raziskovalno dejavnost, ki opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem sprejetega Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa v okviru veljavnega proračunskega memoranduma in državnega proračuna, ter druge naloge pospeševanja raziskovalne dejavnosti. Vsa proračunska sredstva so bila vsakokrat pridobljena na podlagi izbirnega postopka in jih je dovoljeno porabiti samo za izvedbo točno določenih projektov. Sredstev ni mogoče porabljati za druge dejavnosti, ki v posameznem razpisu in projektu niso predvidene.

Sredstva za izvedbo navedenih projektov smo pridobili na osnovi svojih znanstvenih in raziskovalnih referenc, pridobljenih v zadnjih dvajsetih letih delovanja Mirovnega inštituta.

Sodelavke in sodelavci Mirovnega inštituta izvajamo raziskovalno dejavnost na področju politik, enakosti spolov, medijskih in kulturnih politik ter človekovih pravic in manjšin. S sredstvi, ki smo jih pridobili na različnih javnih razpisih v letih 2009 – 2011, smo med drugim izvedli ali še izvajamo naslednje projekte:

  • Nasilna križišča: dinamika družbenih in političnih elementov kolektivnega nasilja in množičnih zločinov ter njihove posledice;
  • Neformalno reproduktivno delo: trendi v Sloveniji in EU;
  • Integracija migrantov na Finskem in v Sloveniji: Primerjanje severnega in južnega modela upravljanja z migracijami
  • Heterogenost in nasilje z vidika spola;
  • Upravljanje avtorskih in sorodnih pravic na internetu – vidik javnih institucij;
  • Analiza programa revij in učinkovito javno financiranje v Sloveniji;
  • Portal znanstvenih in literarnih revij v Sloveniji;
  • Trajnost NWC – socioekonomski angažma in zmanjševanje revščine v lokalni skupnosti Nyamirambo v Kigaliju (Ruanda);
  • Ženski center Nyamirambo (NWC) – ženske za ženske (Ruanda);
  • Založniška dejavnost: Izdajanje strokovne revije Medijska preža in vzdrževanje spletnega portala Media Watch ter izdaja knjig Zlo nemišljenja. Arendtovske vaje v razumevanju posttotalitarne dobe in kolektivnih zločinov (Vlasta Jalušič); Naši in vaši – Izbrane teme iz zgodovine slovenskega časopisnega diskurza v 19. in začetku 20. stoletja (Marko Zajc in Janez Polajnar) in Dolga pot domov – Reprezentacije zahodnega Balkana v političnem in medijskem diskurzu (Tanja Petrović).

Neodvisno od navedenih raziskovalnih projektov in zanje pridobljenih sredstev pa Mirovni inštitut podpira Družinski zakonik, saj je to sodoben in vključujoč zakon, ki spoštuje načelo enakopravnosti in otrokovih pravic.

Sodelavke in sodelavci Mirovnega inštituta

Izjava