Novice

Omizje ‘Ne politiki o migrantih brez migrantov!’

Omizje ‘Ne politiki o migrantih brez migrantov!’

KD Gmajna in Zavod Afriška vas sta združila moči! Letos v sklopu 7. festivala afriških kultur Afriška VasFest organizirata okroglo mizo/skupščino s predstavniki migrantskih skupnosti o vključevanju v lokalno okolje, ki bo potekala v četrtek, 15. junija 2023, med 17:00 in19:00 v parku Špica v Ljubljani.

Migrantska skupščina: NE POLITIKI O MIGRANTIH BREZ MIGRANTOV!

Družbena inkluzija priseljencev primarno poteka v lokalnem okolju kot del vsakdanjega življenja. Strategije inkluzije, ki so večinsko v domeni nacionalnih oblasti, je potrebno decentralizirati in razvijati predvsem na lokalni ravni, tudi z zagotovitvijo stalnega financiranja in virov. Da bi doprinesli k reševanju izzivov, ki jih prinaša povečano priseljevanje, moramo okrepiti tako posameznike kot lokalne skupnosti in strukture, pri čemer je nujno okrepiti tudi mehanizme za neposredno participacijo migrantov pri oblikovanju politik, ki se nanašajo na njihov položaj.

Predstavniki migrantskih skupnosti bodo delili svoje izkušnje in nagovorili izzive, s katerimi se soočajo priseljenci v Ljubljani in Sloveniji in ki vključujejo področja jezika, dela, šolstva, zdravstvene oskrbe, dostopa do stanovanj, kulturnega delovanja, dostopa do informacij in storitev javne uprave itd. Z okroglo mizo želimo ustvariti odprt in spoštljiv prostor za dialog, v katerem bomo identificirali strategije za premagovanje teh izzivov. Poudarek je na samoreprezentaciji migrantov v javnem diskurzu in političnem delovanju ter na solidarnostnem povezovanju med posamezniki in društvi. S spodbujanjem aktivne participacije občinstva želimo okrepiti inkluzivnost razprave.

Govorci:

  • Daniel Nzotam (Zavod Afriška vas)
  • Klevis Shkembi (Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani)
  • Kasra A. Azari (Univerza v Ljubljani)
  • Nana Appolin (Infokolpa)
  • Hasan Alhallaq (Infokolpa)

Okrogla miza poteka v angleškem jeziku.

Ne politiki o migrantih brez migrantov! Skupaj lahko prispevamo k inkluzivnejši in pravičnejši družbi!

Okrogla miza je del projekta EMVI in je sofinancirana s strani Evropske unije.