Novice

Poletna šola Politične ekonomije medijev v Dubrovniku

Poletna šola Politične ekonomije medijev v Dubrovniku

Med 11. in 15. septembrom je na Inter-University Centre (IUC) v Dubrovniku potekala poletna šola Politične ekonomije medijev. Na predavanjih in v razpravah z mednarodnimi strokovnjaki so doktorski študenti in študentke pridobili poglobljeno znanje o najnovejših dosežkih na področju komuniciranja, medijev in novinarstva z vidika kritične politične ekonomije. Razložene in obravnavane so bile metode in analitična orodja, ki se običajno uporabljajo pri tem pristopu. Tjaša Turnšek je v sklopu predstavitev doktorskih projektov predstavila predlog in glavne točke doktorske dispozicije z naslovom Transformacije medijskega lastništva in upravljanja medijev v kontekstu političnih sprememb: slovenska medijska omrežja med leti 1990 in 2022. V ospredje disertacije avtorica postavlja medijsko lastništvo, ki ga obravnava v kontekstu medijsko-političnega paralelizma, povezav med medijskimi organizacijami in političnimi tendencami. Medijsko lastništvo in pluralizem medijev analizira primarno z upoštevanjem literature s področja analize medijskih sistemov, kjer se osretodoča na glavno raziskovalno vprašanje disertacije: kako se medijsko omrežje transformira v kontekstu političnih sprememb, tj. menjave slovenskih vlad v obdobjih med leti 1990 in 2022.

Več informacij o poletni šoli najdete tukaj.