Novice

Transformacije medijev: strukture priložnosti za populizem

Transformacije medijev: strukture priložnosti za populizem

The Complexity of PopulismPri založbi Routledge je izšla knjiga The Complexity of Populism: New Approaches and Methods (ur. Paula Diehl in Brigitte Bargetz), ki vključuje poglavje Mojce Pajnik z naslovom Transformations of the Media Sphere: Amplifying Opportunity Structures for Populism.

Poglavje obravnava povezave med populizmom in mediji s premestitvijo fokusa z razumevanja “medijskega populizma” kot političnega sloga k obravnavi strukturnih sprememb v medijski krajini. Avtorica predlaga stopenjsko analizo razumevanja populizma, ki na makro ravni zaobjame koncentracijo medijskega lastništva v hibridni medijski sferi, procese deregulacije, digitalizacije in platformizacije medijev in družbenih omrežij. Na mezo ravni se posveča kritični obravnavi afektivnega obrata v medijih in konsolidaciji prekarnega modela novinarstva, na mikro ravni pa analizira diskurzivne prvine populizma v njihovi prepletenosti z ideološkimi orientacijami. Namen je pokazati, kako so transformacije medijev v zadnjih desetletjih ustvarjale »strukture priložnosti« za razmah avtoritarnega populizma.

Poglavje je dostopno tukaj: Opportunity Stuctures for Populism