Novice

Policijska represija proti protestnicam in protestnikom je popolnoma nedopustna!

Policijska represija proti protestnicam in protestnikom je popolnoma nedopustna!

Forum za demokracijo je podal izjavo glede represivnega ravnanje policije ob protestniškem dogajanju po slovenskih mestih.

“V Forumu za demokracijo z veliko zaskrbljenostjo spremljamo represivno ravnanje policije ob protestniškem dogajanju po slovenskih mestih, pri katerem so se začeli kazati prvi znaki odkrite represije in katere žrtve so državljanke in državljani ter njihova ustavna pravica do svobode izražanja. Na petem kolesarskem protestu (29. maj 2020) je policija proti šestim posameznikom, med njimi tudi proti Jaši Jenullu, uvedla prekrškovne postopke zato, ker so na ulični pločnik s kredo zapisali stavek »Čas je za odstop«. Pri tem dejanju se je sklicevala na 13. člen Zakona o varstvu javnega reda in miru, ki prepoveduje pisanje ali risanje po zidovih, ograjah ali drugih javno dostopnih krajih.

Ravnanje na zadnjem protestu štejemo za represivno v dveh ozirih: policija je pri Jenullu popolnoma po nepotrebnem in nesorazmerno uporabila fizično silo, čeprav za to ni obstajal noben povod ali upravičeni razlog, obenem pa je v risanju s kredo prepoznala prekršek, s čimer je ravnala najmanj v nasprotju z načelom enakosti pred zakonom, saj v takih primerih praktično nikoli doslej ni ukrepala. Končno so naši otroci navajeni s kredo nekaznovano risati po asfaltu in tudi »ristanci« so pomemben del njihovega odraščanja.

Foto: arhiv Dnevnik, 30.5.2020

Foto: arhiv Dnevnik, 30.5.2020

Generalna policijska uprava je že leta 2016 objavila javno stališče, da pisanje s kredo ni kaznivo dejanje, če pri tem ne pride do poškodovanja tuje stvari ali ni povzročena škoda zaradi občutljivosti podlage. Ob tem je dodala, da je potrebno upoštevati vsebino napisanega ali narisanega, če je ta žaljiva – in v danem primeru ni bila. Zaradi opisanega nenavadnega postopanja proti uporabnikom krede in tudi zaradi zaplembe številnih transparentov na zadnjem protestu se nam poraja utemeljen sum, da policija ni zgolj zaostrila svojih ravnanj, ampak da pri tem deluje v skladu z navodili izvršne oblasti, na kar posredno kažejo tudi dnevno objavljeni neokusni in osebno žaljivi obračuni s protestirajočimi izpod peres predsednika vlade in notranjega ministra, če naštejemo le dva med njimi. Ne znamo si predstavljati, da bi v kakšni državi zahodne demokracije notranji minister o protestniku nizkotno zapisal, da je »sinko« in »sin prvorazrednega« s svojo »pujso Pepo«, ki ga protežirata »oči« in »mami«. Nasprotno, takšen politik bi se moral vpričo kritične javnosti in standardov politične kulture takoj posloviti od svojega stolčka! Hkrati opozarjamo, da so tudi naše kolegice in kolegi kot udeleženci protestov deležni sistematično izpeljanih osebnih blatenj, poniževanj, norčevanj in diskreditacij v strankarskih medijih, običajno na podlagi javno objavljenih fotografij, posnetkov ali izjav in v skladu z več kot očitno načrtno propagandistično govorico širjenja sovraštva, ki prihaja z vrha oblasti.

Kot smo že večkrat povedali, v Forumu za demokracijo odločno podpiramo zahteve protestov, podobno kot smo že pred začetkom mandata sedanje vlade posvarili javnost, da bo njeno delovanje slovenski demokraciji nevarno in v pogubo, kar se je z rekordno hitrostjo in intenzivnostjo v praksi tudi pokazalo. Od policije zato pričakujemo, da prekliče uvedene prekrškovne postopke in zahtevamo, da opusti vse prihodnje poskuse uporabe fizične represije proti mirnim protestnikom.”