Novice

“Zasedba študentov je manifestacija aktivnega državljanstva, ki poteka v obliki državljanske nepokorščine”

“Zasedba študentov je manifestacija aktivnega državljanstva, ki poteka v obliki državljanske nepokorščine”

Mojca Pajnik za Večer: »Zasedba študentov je manifestacija aktivnega državljanstva, ki poteka v obliki državljanske nepokorščine. Spremljamo obliko civilnega mirnega protesta, ko študentke in študenti namenoma kršijo pravila, da bi opozorili na genocidna dejanja Izraela v Gazi. Ključna značilnost aktivnega državljanstva je, da se ne omejimo na pasivno sprejemanje, ampak prevzamemo odgovornost za nasilje in krivice – če tega ne storimo, smo namreč soodgovorni. Študentke in študenti so svojo odgovornost sprejeli. Pridružili so se študentskim protestom, ki v podporo Palestini potekajo na več univerzah, oblikovali so jasne zahteve do vodstva fakultete in univerze.

Zasedba ima tudi simbolno moč; fakultete, univerze so izobraževalne institucije, so prostor misli, dialoga in morajo biti zmožne kritične refleksije. Študenti povsem upravičeno pričakujejo, da bodo te institucije prevzele svoj del odgovornosti, da ne bodo zgolj medle opazovalke v krizi, ampak da bodo oblikovale odločnejši odziv in ga pospremile z delovanjem.«

Pregovorno pritoževanje nad ‘nepolitično mladino’, ki da jo zanima zgolj žuriranje, ni nikoli posebej produktivno. Zasedba in zahteve študentov, pa tudi delovanje mladih na drugih področjih, na primer na področju podnebnih sprememb, kažejo nasprotno. In sicer,  da so se mladi ali pa skupine mladih, vselej pripravljeni izpostaviti v boju proti krivicam. V aktivni drži, ko prekinejo tišino, manifestirajo upanje v solidarnost in človečnost, v pravičnejši svet. V tej drži študenti ostajajo generator sprememb.«

 

Photo by Ash Hayes on Unsplash