Novice

Poročilo FRA o politični udeležbi oseb z invalidnostmi v EU

Poročilo FRA o politični udeležbi oseb z invalidnostmi v EU

FRA cover-political-participation-of-people-with-disabilities_greyAgencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) je objavila novo poročilo o politični udeležbi oseb z invalidnostmi u EU. Glede na predhodno poročilo iz leta 2014, novo poročilo kaže, da je bil v Evropski uniji dosežen napredek na številnih področjih, povezanih s politično udeležbo oseb z invalidnostmi. Več držav članic je na primer odpravilo omejitve volilne pravice in pravice do kandidiranja na volitvah na podlagi poslovne sposobnosti. Kljub napredku nekatere ovire še vedno obstajajo. Kar zadeva možnosti za sodelovanje v političnem življenju, v nekaterih državah še vedno na primer obstajajo administrativne ovire glede pridobivanja informacij, registracije za glasovanje in ustrezne podpore tekom izvedbe volitev. Poročilo FRA je dostopno na naslednji povezavi. Prispevek o Sloveniji je pripravil Mirovni inštitut, ki je nacionalni partner v raziskovalni mreži FRANET skupaj z Inštitutom za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Nacionalni prispevek je dostopen tukaj.